TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 36/1   Yıl: 1993 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(185 KB)

Kızılcaören (Sivrihisar-Eskişehir) karbotermal bastneazit-fluorit-barit yatağının jeolojisi ve nadir toprak element jeokimyası

Özgenç, İ.,

(319 KB)

Darende Havzası Tersiyer istifinin mikropaleontolojik (Ostrakod ve Foraminifer) incelemesi

Nazik, A.,

(672 KB)

Üst Kretase yaşlı Saraf Tepe (Trabzon) bazanitinin jeokimyasal özellikleri ve jeotektonik anlamı

Korkmaz, S., Sadıklar, M.B., Van, A.,Tüysüz, N., Ercan, T.,

(329 KB)

Cideina soezerii (Sirel) Yüzlekler-tanım-lektotip-paratipler ve tartışma

Meriç, E., İnan, E.,

(364 KB)

Doğu Toros karbonat platformunda Önülke-Dağarası havza gelişimine bir örnek: Akdere Havzası, Gürün-GB Sivas (Türkiye).

Atabey, E.,

(557 KB)

Çarıksaraylar (Şarkikaraağaç-Isparta) kuzeyinin jeolojisi ve kurşunlu barit yatakları

Cengiz, O., Kuşçu, M.,

(366 KB)

Güledar Barajı derivasyon tünel güzergahındaki (Çubuk-Ankara) kaya birimlerinin mühendislik jeolojisi incelemesi

Özsan, A.,

(480 KB)

Yıldızeli (Sivas) Güneyinde Akdağ metamorfitleri ve örtü kayalarının stratigrafisi ve tektoniği

Gökten, E.,

(324 KB)

Karsantı yöresinde (KKD Adana) yüzeyleyen Tersiyer istifinin Ostrakod dağılımı ve ortamsal özellikleri

Şafak, Ü.,

(1915 KB)

Kula volkanitlerinin jeokimyasal, radyometrik ve izotopik verilerinin yorumu (Manisa-Batı Anadolu)

TUNCAY ERCAN

(701 KB)

Hekimhan (Malatya) yöresindeki Üst Kretase yaşlı birimlerin paleontolojik ve stratigrafik özellikleri

Özdemir, Z., Tunç, M.,

(1370 KB)

Kademeli(En Echelon) Kıvrım geometrisinde üçüncü boyut: San Andreas Fay Zonu'ndan örnekler

Koral, H.,

(349 KB)

Tonya-Düzköy (GB Trabzon) yöresinin stratigrafisi

Korkmaz, S.,

(489 KB)

Sultançayır (Susurluk-Balıkesir) Boratlı jips havzasının jeolojisi, mineralojisi ve ekonomik potansiyeli

Gündoğan, İ., Helvacı, C.,

(500 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için