TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 36/2   - Yıl: 1993 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(189 KB)

Bigadiç klinoptilolitli tüflerin NMR tekniği ile incelenmesi

(229 KB)

Konya kuzeybatısında Bozdağlar masifinin otokton ve örtü birimlerinin stratigrafisi

(469 KB)

Şaplıca (Şebinkarahisar-Giresun) alünit yatağının jeolojisi ve alünit oluşumuna kükürt izotop verileri ile bir yaklaşım

(322 KB)

Gördes Neojen havzasının asitik tüflerinde zeolitleşme (hoylandit-klinoptilolit tip) ile meydana gelen kimyasal değişimler

(286 KB)

Neojen yaşlı Himmetoğlu (Göynük-Bolu) bitümlü şeyl sahasının litostratigrafik ve tektonik özellikleri

(422 KB)

Akseki kuzeyi-Üzümdere (Antalya) civarının stratigrafisi

(422 KB)

Kurşunlu (Koyulhisar-Sivas) damar tipi Pb-Zn-Cu yataklarında mineral oluşturucu hidrotermal çözeltilerin kararlı izotoplar (O, H ve C) jeokimyası ve kökeni

(247 KB)

Geologic evolution of the Anatolian segment of the Tethyan belt.

(339 KB)

Gürün otoktonu’nun stratigrafisi (Gürün-Sarız arası), Doğu Toroslar-GB Sivas

(416 KB)

Antakya Havzası ostrokod biyostratigrafisi

(1540 KB)

Tirebolu-Harşit (Giresun) arası Jura-Kretase yaşlı magmatik kayaçların petrolojisi ve jeokimyası

(384 KB)

Ortakale (Sarıkamış-Kars) kromit zuhurlarının özellikleri ve kökeni

(277 KB)

Koçali karmaşığı içindeki fosil mangenez nodüllerinin özellikleri ve oluşumu, Adıyaman, Türkiye

(443 KB)

Transgresif platform karbonat istifine Bozburun (Marmaris, Muğla) yarımadasından bir örnek

(433 KB)

Zahuran (Maden-Elazığ) yöresindeki iki farklı tip Cu cevherleşmesi

(428 KB)

Tercan (Erzincan)-Aşkale (Erzurum) arasının tektoniği.

(360 KB)

Meriç ve İnan’ın “Cideina soezerii (Sirel): Yüzlekler tanım-Lektotip-Paratipler ve Tartışma” adlı makalesine ilişkin uyarılar ve tartışma

(214 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için