TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 38/2   Yıl: 1995 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(184 KB)

Gondvana kuzeyi Anadolu Mikrokıtası Erken Paleozoyik evrim modeli

Tolluoğlu, A.Ü., Sümer, E.Ö.,

(1691 KB)

Gümüşler (Niğde) yöresi Sb±Hg±W cevherleşmelerinin jeolojik, mineralojik ve altın potansiyeli yönünden incelenmesi

Akçay, M.,

(3368 KB)

Marmara Denizi dip sedimanlarındaki kararsız demir formlarının dağılımı

Öztürk, H., Shimkus, K.,

(569 KB)

Gölbaşı (Isparta) epitermal arsenik mineralizasyonunun jeolojik özellikleri

Kuşçu, M.,

(2808 KB)

Orhaniye-Güvenç (KB Ankara) karasal çökellerinin Paleosen-Erken Eosen sedimanter evrimi

Ocakoğlu, F., Çiner, A.,

(2474 KB)

Tuz Gölü’ndeki mineral çökeliminin termodinamik değerlendirimi

Çamur, M.Z., Mutlu, H.,

(412 KB)

Büyük Menderes Grabeni’nin kuzey kenarındaki çökellerin Arvicolidae (Rodentia, Mammalia) faunasına dayalı olarak yaşlandırılması:

Ünay, E., Göktaş, F., Hakyemez, H.Y., Avşar, M., Şan, Ö.,,

(434 KB)

Tersiyer yaşlı Sivas evaporit havzasındaki sölestine eşlikçi elementer kükürt oluşumu (Örnek yatak: Ulaş- Bahçeciktepe sölestin yatağı)

Tekin, E., Varol, B.,

(3625 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için