TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 38/2   - Yıl: 1995 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(184 KB)

Gondvana kuzeyi Anadolu Mikrokıtası Erken Paleozoyik evrim modeli

(1691 KB)

Gümüşler (Niğde) yöresi Sb±Hg±W cevherleşmelerinin jeolojik, mineralojik ve altın potansiyeli yönünden incelenmesi

(3368 KB)

Marmara Denizi dip sedimanlarındaki kararsız demir formlarının dağılımı

(569 KB)

Gölbaşı (Isparta) epitermal arsenik mineralizasyonunun jeolojik özellikleri

(2808 KB)

Orhaniye-Güvenç (KB Ankara) karasal çökellerinin Paleosen-Erken Eosen sedimanter evrimi

(2474 KB)

Tuz Gölü’ndeki mineral çökeliminin termodinamik değerlendirimi

(412 KB)

Büyük Menderes Grabeni’nin kuzey kenarındaki çökellerin Arvicolidae (Rodentia, Mammalia) faunasına dayalı olarak yaşlandırılması:

(434 KB)

Tersiyer yaşlı Sivas evaporit havzasındaki sölestine eşlikçi elementer kükürt oluşumu (Örnek yatak: Ulaş- Bahçeciktepe sölestin yatağı)

(3625 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için