TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 40/1   Yıl: 1997 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(160 KB)

Afyon metasedimanter grubunun Mesozoyik öncesi metamorfik evrimi

Tolluoğlu, Ü., Erkan, Y., Sümer, E.Ö., Boyacı, M.N., Yavaş, F.,

(1862 KB)

Keban (Elazığ) simli kurşun yatağı Batı Fırat Sahası gümüşlü mangan cevherlerinin jeokimyası

Çelebi, H.,

(2683 KB)

Avcıpınarı (Yıldızeli-Sivas) sülfid cevherleşmesinin jeolojisi ve kökeni

Koptagel, O., Efe, A.,

(3403 KB)

Şile bölgesi (İstanbul) Üst Kretase volkaniklerinde mordenit türü zeolit oluşumu:

Esenli, F., Uz, B., Kumbasar, I.,

(391 KB)

Valles tip kaldera cevherleşmesi örneği: Gümüşki (Maçka-Trabzon) Zn-Pb yataklarının jeolojisi ve mineralojisi

Yalçınalp, B.,

(295 KB)

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ YAYIN AMAÇLARI, KURALLARI VE YAYINA KABUL İLKELERİ

(168 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için