TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 40/2   Yıl: 1997 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(169 KB)

Kangal-Alacahan yöresi (Sivas) Üst Paleozoyik yaşlı meta-sedimanter kayaçlarda gömülme ve bindirme ile ilişkili çok düşük dereceli metamorfizma

Yalçın, H., Bozkaya, Ö.,

(1352 KB)

Çay (Afyon) güneybatısında Sultandağları Masifi’nin mesoskopik tektonik özellikleri ve jeolojik evrimi

Nalbantçılar, T., M.,

(730 KB)

Düzce Ovası killerinin konsolidasyon özellikleri ve jeolojik evrim ile ilişkisi.

Şimşek, O., Dalgıç, S.,

(428 KB)

Anadolu otoyolu Bolu tünelinde litolojik ve yapısal unsurların dağılımı

Dalgıç, S.,

(595 KB)

Kireçtaşı akiferlerinde yağıştan süzülmenin hesabı üzerine bir araştırma: Triyas kireçtaşları, Çorum

Apaydın, A.,

(525 KB)

Doğu Anadolu’daki obsidiyen içeren volkaniklerin “Fizyon Track” yöntemiyle yaş tayini

Bigazzi, G., Yeğingil, Z., Ercan, E., Oddone, M., Özdoğan, M.,

(880 KB)

Simplorbites ve Orbitoides cinslerinde olağan olmayan bir üreme tipi üzerine düşünceler

Meriç, E., Görmüş, M.,

(1681 KB)

Niksar-Tokat yöresindeki Üst Kretase-Paleosen yaşlı Kırandağ ve Düdenyaylası formasyonlarının foraminifer içeriği

Kaya, M.,

(2366 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için