TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 40/2   - Yıl: 1997 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(169 KB)

Kangal-Alacahan yöresi (Sivas) Üst Paleozoyik yaşlı meta-sedimanter kayaçlarda gömülme ve bindirme ile ilişkili çok düşük dereceli metamorfizma

(1352 KB)

Çay (Afyon) güneybatısında Sultandağları Masifi’nin mesoskopik tektonik özellikleri ve jeolojik evrimi

(730 KB)

Düzce Ovası killerinin konsolidasyon özellikleri ve jeolojik evrim ile ilişkisi.

(428 KB)

Anadolu otoyolu Bolu tünelinde litolojik ve yapısal unsurların dağılımı

(595 KB)

Kireçtaşı akiferlerinde yağıştan süzülmenin hesabı üzerine bir araştırma: Triyas kireçtaşları, Çorum

(525 KB)

Doğu Anadolu’daki obsidiyen içeren volkaniklerin “Fizyon Track” yöntemiyle yaş tayini

(880 KB)

Simplorbites ve Orbitoides cinslerinde olağan olmayan bir üreme tipi üzerine düşünceler

(1681 KB)

Niksar-Tokat yöresindeki Üst Kretase-Paleosen yaşlı Kırandağ ve Düdenyaylası formasyonlarının foraminifer içeriği

(2366 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için