TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 41/1   - Yıl: 1998 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(170 KB)

Menderes Masifi’nde granulit, eklojit ve mavi şist kalıntıları: Pan-Afrikan ve Tersiyer metamorfik evrimine bir yaklaşım

(4825 KB)

Ladik-Sızma (Konya) civa yatakları çevresinde element dağılım profilleri ve altın-gümüş ve baz metal potansiyeli: Jeokimyasal ve istatistiksel bir yaklaşım

(1943 KB)

Maden Çayı (Maden-Elazığ) boyunca Fe element için biyojeokimyasal anomalilerin incelenmesi

(584 KB)

Marmara Denizi’nde Mollusk toplulukları ile saptanan Neoeuxiniyen-Holosen’deki ortamsal değişiklikler

(851 KB)

Yenice (Tarsus) kuzeyi (Adana Havzası) Üst Miyosen-Pliyosen istifinin ostrakod faunası

(4115 KB)

Türkiye Erken-Orta Maastrihtiyen örneklerinde Orbitoides parametreleri ve bunların zaman-mekan içerisindeki değişimi üzerine bir tartışma

(2063 KB)

Üst Jura yaşlı Donacocmilia corallina de Fromentel’in Türkiye’de (Araç-Daday, Kastamonu) bulunuşu

(2847 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için