TMMOB Odalar 25 Haziran 2019, Salı

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 41/2   Yıl: 1998 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(181 KB)

Kan Yayla (Maçka-Trabzon) altınlı Zn-Pb yatağının mineralojik ve jeokimyasal özellikleri

Yalçınalp, B.,

(983 KB)

Tumanpınarı (Balıkesir-Dursunbey) Fe-Mn cevherleşmesinin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri

Gültekin, A. H., Örgün, Y., Yavuz, F.,

(3470 KB)

Orhaniye Bölgesi (Ankara kuzeyi) Üst Kretase-Eosen istifinin kil stratigrafisi: eski ortamsal ve iklimsel koşullara ilişkin bazı ipuçları

Ocakoğlu, F.,

(2769 KB)

Eskişehir fay zonunun İnönü-Sultandere arasında neotektonik aktivitesi

Altunel, E., Barka, A.,

(3654 KB)

Göynük Pb-Zn cevherleşmesinin (Yahyalı-Kayseri) kökeni

Koptagel, O., Efe, A., Ceyhan, F.,

(1098 KB)

Batı Pontidler’in Paleosen-Eosen bentik foraminifer toplulukları

Özgen, N.,

(1359 KB)

Sarıalan formasyonunun (Ilgaz-Çankırı) tanımlanması

Akyazı, M., Tunç, M.,

(1943 KB)

Dodurga (Çorum) kömür havzasında karbonat ve smektit minerallerinin kökeni ve diyajenetik evrimi

Yalçın, H., Karslı, Ş.,

(1347 KB)

Deprem hasarlarının belirlenmesinde coğrafi bilgi sistemi (22 Temmuz 1967 Mudurnu Vadisi depremi, Türkiye)

Nurlu, M., Görmüş, S.,

(835 KB)

Arazi kullanım kapasitesi belirleme çalışmalarında yerbilim verilerinin uygulanmasına bir örnek: A

Duman, Y.T., Emre, Ö., Akçay, A.E., Uysal, Ş., Özmutaf, M., Bozbay, E., Tongal, O., Sönmez, M.,98

(803 KB)

Şereflikoçhisar (İç Anadolu-Türkiye) Maastrihtiyen’indeki Orbitoides apiculatus Schlumberger şizogonik çoğalması hakkında

Meriç, E., İnan, N., Görmüş, M.,

Zilan (Erciş-Van) yöresi pomza tüflerinde gelişen mangan oluşuğunun jeolojisi ve jeokimyası

Arslan, M., Akçay, M.,

(3714 KB)

İzmit Körfezi Plio-Kuaterner çökellerinin sismik irdelenmesi

Özhan, G., Bayrak, D.,

(1724 KB)

Adriyatik platformu ve Torid platformu’nda bentik foraminiferlerle K/T geçişinin karşılaştırılması

Akyazı, M., Özgen, N., İnan, N.,

(1986 KB)

Sulakyurt granitoidindeki gabroların derin yapısının sondajlarla belirlenmesi

Kadıoğlu, Y.K., Özsan, A.,

(608 KB)

Tartışma:Çay(Afyon)güneybatısında Sultandağlar Masifi'nin mesoskopik tektonik özellikleri ve jeoloji evrimi

Kerey, İ.E.,

(178 KB)

Yanıt:Sayın İ.Erdal Kerey'e ait tartışmaya,yanıt

Nalbantçılar, M.T.,

(186 KB)

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ YAYIN AMAÇLARI, KURALLARI VE YAYINA KABUL İLKELERİ

(198 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için