TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 42/2   - Yıl: 1999 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(159 KB)

Orbitoides gruenbachensis Papp’ın Morfolojik özellikleri ve Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tetis Okyanusu’ndaki Paleocoğrafik yayılımı

(3392 KB)

Şereflikoçhisar Maastrihtiyeni’nde yeni bir orbitoidal foraminifer cinsi

(2073 KB)

Çolaklı (Harput-Elazığ) damar tipi Pb-Zn cevherleşmelerinin jeolojisi:

(919 KB)

Diyarbakır akiferlerinin hidrojeokimyasal özellikleri ve kirlenebilirliği

(1515 KB)

İzmir yöresinde andezitlerin bozunma ürünü killerin oluşum şekilleri ve mühendislik özellikleri:

(727 KB)

Isparta güneyinde yer alan miyosen yaşlı yazır kireçtaşlarının organik jeokimyasal özellikleri

(1320 KB)

Doğu Pontidler’de uyumlu bentik K/T geçişi: Tonya Formasyonunun (Gb) Trabzon Şahinkaya Üyesi

(752 KB)

The Bolkar Mountains (Central Taurides, Turkey): a Neogene extensional thermal uplift

Minamiite and Alunite occurrences formed from volcanic emanations, West-Southwest of Konya, Turkey

(1005 KB)

Söke çevresi (Aydın) Geç Erken Miyosen ve Kuvaterner yaşlı küçük memelileri: Ön Sonuçlar

(4067 KB)

Başnayayla (Yozgat) Molibden-Bakır cevherleşmesi

(1854 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için