TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 42/2   Yıl: 1999 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(159 KB)

Orbitoides gruenbachensis Papp’ın Morfolojik özellikleri ve Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tetis Okyanusu’ndaki Paleocoğrafik yayılımı

Meriç, E., Görmüş, M.,

(3392 KB)

Şereflikoçhisar Maastrihtiyeni’nde yeni bir orbitoidal foraminifer cinsi

Meriç, E., İnan, N.,

(2073 KB)

Çolaklı (Harput-Elazığ) damar tipi Pb-Zn cevherleşmelerinin jeolojisi:

Şaşmaz, A., Sağıroğlu, A.,

(919 KB)

Diyarbakır akiferlerinin hidrojeokimyasal özellikleri ve kirlenebilirliği

Tarcan, G., Filiz, Ş., Gemici, Ü., Sezer, U.,

(1515 KB)

İzmir yöresinde andezitlerin bozunma ürünü killerin oluşum şekilleri ve mühendislik özellikleri:

Koca, M.Y.,

(727 KB)

Isparta güneyinde yer alan miyosen yaşlı yazır kireçtaşlarının organik jeokimyasal özellikleri

Altunsoy, M.,

(1320 KB)

Doğu Pontidler’de uyumlu bentik K/T geçişi: Tonya Formasyonunun (Gb) Trabzon Şahinkaya Üyesi

İnan, N., İnan, S., Kurt, İ.,

(752 KB)

The Bolkar Mountains (Central Taurides, Turkey): a Neogene extensional thermal uplift

Dhont, D., Chorowicz, J., Yürür, T.,

Minamiite and Alunite occurrences formed from volcanic emanations, West-Southwest of Konya, Turkey

Çelik, M.,

(1005 KB)

Söke çevresi (Aydın) Geç Erken Miyosen ve Kuvaterner yaşlı küçük memelileri: Ön Sonuçlar

Ünay, E., Göktaş, F.,

(4067 KB)

Başnayayla (Yozgat) Molibden-Bakır cevherleşmesi

Kuşçu, E., Genç, Y.,

(1854 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için