TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 43/2   - Yıl: 2000 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(141 KB)

Kayabalı, İ., Büyükbelen (Faraşa-Yahyalı-Kayseri) demir cevherinin oluşumu

(2591 KB)

Çayırbağı-Meram (Konya) manyezitlerinin kökeni üzerine

(1656 KB)

Geç Jura yaşlı karbonat platformunun litofasiyes özellikleri ve evrimi, Uluçayır yöresi (Bayburt, Doğu Pontidler)

(1762 KB)

Pazarcık volkanitinin (Yıldızeli-Sivas) mineralojik-petrografik ve jeokimyasal özellikleri

(732 KB)

12 Kasım 1999 Düzce Depremi ve bölgesel tektonik anlamı

(642 KB)

Tectono-Stratigraphic outline of the Burdur-Isparta area (Western Taurides, Turkey)

(1053 KB)

Yeşilçay (Ağva-KD İstanbul) yöresi Geç Kuvaterner istifinin mikrofaunası ve sedimantolojisi

(2224 KB)

Küçükdere (Havran-Balıkesir) epitermal altın damarının özellikleri

(1616 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için