TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 43/2   Yıl: 2000 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(141 KB)

Kayabalı, İ., Büyükbelen (Faraşa-Yahyalı-Kayseri) demir cevherinin oluşumu

Küpeli, Ş.,

(2591 KB)

Çayırbağı-Meram (Konya) manyezitlerinin kökeni üzerine

Tuncay, A.,

(1656 KB)

Geç Jura yaşlı karbonat platformunun litofasiyes özellikleri ve evrimi, Uluçayır yöresi (Bayburt, Doğu Pontidler)

Kırmacı, M.Z.,

(1762 KB)

Pazarcık volkanitinin (Yıldızeli-Sivas) mineralojik-petrografik ve jeokimyasal özellikleri

Alpaslan, M.,

(732 KB)

12 Kasım 1999 Düzce Depremi ve bölgesel tektonik anlamı

Özden, S., Tatar, O., Mesci, B.L., Koçbulut, F., Tutkun, S.Z., Doğan, B., Tüvar, O.,

(642 KB)

Tectono-Stratigraphic outline of the Burdur-Isparta area (Western Taurides, Turkey)

Karaman, M. E.,

(1053 KB)

Yeşilçay (Ağva-KD İstanbul) yöresi Geç Kuvaterner istifinin mikrofaunası ve sedimantolojisi

Meriç, E., Kerey, İ.E., Tunoğlu, C., Avşar, N., Önal, B.Ç.,

(2224 KB)

Küçükdere (Havran-Balıkesir) epitermal altın damarının özellikleri

Çolakoğlu A.R.,

(1616 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için