TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 44/1   - Yıl: 2001 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(195 KB)

Sıcakçermik jeotermal alanındaki (Sivas KB, Türkiye) güncel traverten çökellerinin Petrografik özellikleri

(3604 KB)

Gelibolu Yarımadası Pannoniyen-Ponsiyen istifinin Ostracoda biyostratigrafisi ve Kronostratigrafisi, KB Türkiye

(660 KB)

Ilıcadere (Bayındır, İzmir) Pb-Zn cevherleşmesinin jeolojisi ve jeoistatistiksel değerlendirilmesi:

(980 KB)

Kocaeli Triyası dolomitlerinin kökenine petrografik ve izotopik bir yaklaşım

(1468 KB)

Akdağmadeni (Yozgat) Kurşun-Çinko yatağının makro-mikro dokusal özellikleri ve kökensel yorumu

(1322 KB)

Türkiye Jeoloji Bülteni Yayın Amaçları, Kuralları ve Yayına Kabul İlkeleri

(256 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için