TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 44/2   - Yıl: 2001 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(146 KB)

Amasya Yöresi'ndeki linyitli Çeltek Formasyonun'nun stratigrafisi, fasiyes ve çökelme ortamı özellikleri

(1428 KB)

Çakmakkaya ve Damarköy (Murgul-Artvin) bakır yataklarında sıvı kapanımı, oksijen ve hidrojen izotopları jeokimyası incelemeleri ve yatakların oluşumu açısından düşündürdükleri

(605 KB)

Gölçeada (Kuzey Ege Denizi) bentik foraminiferler faunası ve bu toplulukta gözlenen yerel değişimler:

(8171 KB)

Batı Anadolu'dan Örneklerle Epitermal Kuvars Damarlarında Görülen Dokuların Maden Aramacılığındaki Önemi

(5079 KB)

Şaplıca (Şebinkarahisar, Giresun) volkanitlerinin hidrotermal alterasyon türlerinin mineralojik ve jeokimyasal özellikleri:

(1591 KB)

Keban (Elazığ) civarı eski imalat pasalarında Au, Ag, Pb, Zn cevherleşmelerinin mineralojik ve jeokimyasal özellikleri

(714 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için