TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 44/2   Yıl: 2001 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(146 KB)

Amasya Yöresi'ndeki linyitli Çeltek Formasyonun'nun stratigrafisi, fasiyes ve çökelme ortamı özellikleri

Atasay, Z.,

(1428 KB)

Çakmakkaya ve Damarköy (Murgul-Artvin) bakır yataklarında sıvı kapanımı, oksijen ve hidrojen izotopları jeokimyası incelemeleri ve yatakların oluşumu açısından düşündürdükleri

Gökçe, A.,

(605 KB)

Gölçeada (Kuzey Ege Denizi) bentik foraminiferler faunası ve bu toplulukta gözlenen yerel değişimler:

Meriç, E., Avşar, N., Kılınçaslan Y.,

(8171 KB)

Batı Anadolu'dan Örneklerle Epitermal Kuvars Damarlarında Görülen Dokuların Maden Aramacılığındaki Önemi

Vedat OYGÜR

(5079 KB)

Şaplıca (Şebinkarahisar, Giresun) volkanitlerinin hidrotermal alterasyon türlerinin mineralojik ve jeokimyasal özellikleri:

Karakaya, N., Karakaya, M., Ç.,

(1591 KB)

Keban (Elazığ) civarı eski imalat pasalarında Au, Ag, Pb, Zn cevherleşmelerinin mineralojik ve jeokimyasal özellikleri

Kalender, L., Hanelçi, Ş.,

(714 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için