TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 45/1   - Yıl: 2002 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(148 KB)

Beypazarı (Ankara) Kuzeyinde miyosen yaşlı bitümlü birimlerin organik jeokimyasal özellikleri

(470 KB)

Sivas-Kızıldağ ofiyolitlerinin (Orta Anadolu) eser element, Ni, PGE ve Au Jeokimyası

(471 KB)

Karadamazı Plütonunun (Yahyalı-Kayseri) mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal incelemesi

(456 KB)

Dikme miyosen havzasının (KD Aladağlar) sedimantolojik incelemesi

(760 KB)

Galatya volkanik bölgesinin (KB İç Anadolu, Türkiye) Güney sınırında kabuk açılmasına ait veriler

(642 KB)

Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nden Candoniade (Ostracoda) familyasına ait Ponsiyen yaşlı bir yeni cins ve alt cinsin keşfi:

(349 KB)

Kuzeydoğu Ege Denizi-Çalakkale Boğazı ve Marmara Denizi geçiş bölgesi çökellerinde ince tane boyunun ağır metal dağılımına etkisi

(345 KB)

Jeokimyasal karakterizasyon çalışmalarında faktör analizi yönetiminin Kullanımı: Çelebi Granitoyidi ve Karamadazı graniti

(366 KB)

Gümüşhane-Bayburt yöresindeki Mesozoyik havzaların Tektono-Sedimantolojik kayıtları ve kontrol etkenleri

(661 KB)

Tokaris Sahası Mardin-Adıyaman grubu birimlerinin (Adıyaman-Kahta) petrol hazne kaya özelliklerinin Elan Plus yazımıyla değerlendirilmesi (Güneydoğu-Türkiye)

(2685 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için