TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 23   -   Yıl: 1985 NİSAN Cilt 9 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Elbistan Ensimatik Ada Yayı Çökel Bulguları ve Yaşı

Niyazi Tarhan

Isparta Bükümünün Kuzey Kesiminde Doğu-Batı Daralma İçin Bazı Veriler

Aydoğan Boray Fuat Şaroğlu Omer Emre

Akdağ Masifinde (Simav-Kütahya) Yeşilşistlerin Petrojenetik ve Kökensel İncelemesi

Bektaş Uz

Bitlis Masifi Lice-Kulp (Diyarbakır) ve Çökekyazı-Gökay (Hizan, Bitlis) Yöreleri Gnays ve Amfibolitlerinin Köken Sorununun İrdelenmesi

Salim Genç

Tez Özetleri

Haberler

Türkiye Jeoloji Kurultayı - 1985

Yeni Yayınlar

Jeoloji Takvimi

Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler

Yeni Üyeler

Yitirdiklerimiz

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası