TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 50   -   Yıl: 1997 MAYIS

KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

Jeoloji Mühendisliği Dergisi 50. sayısında

Makaleler

Gazlıgöl (Afyon) Termal ve Maden Sularının Jeokimyasal Özellikleri ve Jeotermometre Uygulamaları

Halim Mutlu

Magmatik Petrojenez Çalışmalarında Kısmi Erime, Magma Karışımı-Asimilasyon, Fraksiyonel Kristalleşme ve Asimilasyon Fraksiyonel Kristalleşme Süreçlerinin Jeokimyasal Modellemesi

Sibel Tatar Erkül Durmuş Boztuğ

Yeraltısuyu Gözlem Kuyularının Sondajı ve tasarımı

Hasan Yazıcıgil

Kum-Çakıl Ocaklarının Doğal Çevreye; Özellikle Yeraltısuyuna Olumsuz Etkilerine Çarpıcı Bir Örnek: Mürted Ovası (Ankara)

Ahmet Apaydın Orhan Taner Tayfun Kavaklı Beyhan Güner

Manganez Yataklarının Köken Tespitinde Mineralojik ve Kimyasal Veriler

Ali Haydar Gültekin

Gölbaşı Atık Sahası Yeraltısularının Hidrojeokimyası: Tik Bulgular

Füsun Canpolat Mehmet Zeki Çamur Hasan Yazıcıgil

1 Ekim 1995 Dinar Depreminin Yüzey Çatlakları

Hayrettin Koral Davut Laçin Şakir Şahin

87Sr/86Sr İzotop Krostratigrafisi, Yöntem ve Yorumları

Yeşim Inlamoğlu Güler Taner

Eskişehir Sepiolitinin Özellikleri ve Seramik Bünyelerde Kullanılması

Güner Sümer

(Tartışma):Uranyum Serisiite Yaş Saptama Yöntemlerinin Hidrojeolojide Kullanım Olanakları

(Tartışma) “Uranyum Serisi ile Yaş Saptama Yöntemlerinin Hidrojeolojide Kullanım Olanakları “ Hakkında

(Yanıt) “Jeoteknik Çalışmalarda Doğru Adlandırmanın Önemi” Hakkında

Jeoloji Panorama

Engin Oncü Sümer Mine Sümer

Dünya Periyodiklerinden (CD-Tarama)

Engin Oncü Sümer Mine Sümer

Sempozyum/Seminer/Konferans

Yeni Yayınlar/Kitaplar

Jeoloji Takvimi

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası