TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 42   -   Yıl: 1993 MAYIS Cilt 17 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Boğsak Karst Kaynağı (Mersin-Taşucu) Örneğinde Bir Karst Kaynağı ve Akiferinin Jeohidrolojik Analizi

Hasan Turgut Oztaş

Levent (Akçadağ-Malatya) Kuzeybatısında Ulupınar Formasyonu (Üst Kretase) Kumtaşlarının Petrofasiyes Özellikleri

Orhan Ozçelik Mehmet Altunsoy

Titanyum Mineral Yatakları, Kayaçlarda Titanyum İçeriği ve Bölümlenmesi

Ali Haydar Gültekin

Güledar Derivasyon Tüneli`ndeki Destek Sınıflamalarının RSR Metodu İle Seçimi

Hasan Aydın Ozsan

Gördes Çevresindeki Zeolitli Tüflerde Hoylandit-Klinoptilolit Miktarlarının X-Işınları Difraksiyonu İle Kantitatif Tayini

Recep Fahri Esenli

Eğirdir Gölü Çanağı`nın Oluşum Zamanına İlişkin Bir Gözlem

Nizamettin Kazancı

Hatay Horst ve Graben Yapısının Amanos Dağları Altın Yatak ve Zuhurları

Mehmet Orhan Ozkoçak

Perlitler İçindeki Suyun Kimyasal Yapısı ve Bu Yapının Genleşme Özelliğine Etkisi

Ismet Ozgenç

Derme Karst Kaynağı ve Geliştirilmesi

Ayten Onal

Eleşkirt (Ağrı) Yöresindeki Tersiyer Yaşlı Volkanizmanın Jeokimyasal Özellikleri ve Bölgesel Yayılımı

Tuncay Ercan Ismail Keskin Mustafa Donmez

Hidrotermal Maden Yataklarının Köken ve Oluşum Koşullarının Araştırılmasında Kararlı İzotoplar Jeokimyası İncelemeleri ve Türkiye`den Örnekler

Ahmet Gokçe

Sayısal Kerojen Tip İndeksi

Turhan Ayyıldız

Düşük Dereceli Kömür Yatakları ve Balkan Endemik Nefropati Arasındaki İlişki

Selami Toprak

Fitolit Sistematikleri

Haydar Ilker

Jurassic Park

Ali Vedat Oygür

MTA`nın Artık Bir İşlevi Kalmadı mı?

Yusuf Ziya Ozkan

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 60 Yaşında

Izver Tansel

JMO Altın Çekiç Bilim Ödülü ve Prof Dr Engin Meriç

Ibrahim Engin Meriç

Doğal Kaynaklar Açısından Yeni Türk Devletleri

Mehmet Yaşar Etmem

Anadolu`nun Renkli Olarak Basılan İlk Jeoloji Haritaları-III

1993 ve 1994 Yıllarında Jeolojiye İlişkin Bilimsel Toplantılar

HABERLER

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası