TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 29   -   Yıl: 1986 EKİM Cilt 10 Sayı 4

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Yeşilyurt-Çelikhan (Malatya-Adıyaman) Dolayının Hidrojeolojik İncelemesi

Mehmet Onal Ali Şahinci Ali Malik Gozübol

Kızıldağ-Elazığ Cevherleşmesinin Özellikleri ve Kökeni

Ahmet Sağıroğlu

Akçakoca (Bolu) Yöresi Devoniyen Yaşlı Sedimanter Serilerin Kil Mineralojisi ve İllit Kristalinite Yöntemiyle İncelenmesi

Fazlı Çoban

İç Anadolu Granitoyid Kuşağındaki Çelebi Sokulumunun Jeokimyası ve Kökensel Yorumu

Hasan Bayhan

Gelibolu Yarımadası Orta Bölümünün Sedimanter Fasiyesleri ve Tektonik Evrimi, KB Anadolu, Türkiye

Mehmet Onal

Kefdağ ve Soridağ (Guleman) Kromit Kütlelerinin Oluşumu Üzerine Yeni Bir Yaklaşım

Şener Üşümezsoy

Göynük (Bolu, KB Anadolu) Çevresinde Üst Kretase-Paleosen Stratigrafisi Üzerine Yeni Görüşler

Engin Meriç Ilknur Şengüler

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası