TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 60/1   -   Yıl: 2017 OCAK ISSN Cilt 60 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras; Yerbilimlerinin Yeni Açılımları

Nizamettin Kazancı Nazire Ozgen Erdem Mehmet Korhan Erturaç

Göllüdağ Volkanik Kompleksi İçerisinde Kültürel ve Jeolojik Miras Öğeleri

Mehmet Korhan Erturaç Hilal Okur Batuhan Ersoy

Kültürel Jeoloji Açısından Hasankeyf (Batman) Yerleşmesi

Derya Sinanoğlu Muzaffer Siyako Sabri Karadoğan Nazire Ozgen Erdem

Doğu Anadolu`daki Obsidiyen Kaynak Alanlarının Belirlenmesinde Jeomorfolojik ve Volkanolojik Göstergelerin Önemi

Ebru Akkoprü Damase Mouralıs Anne-Kyrıa Robın Catherıne Kuzucuoğlu Mehmet Korhan Erturaç

Diyarbakır Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri: Arazi Değişimlerinin Jeomorfolojik Kayıtları

Sabri Karadoğan Catherine Kuzucuoğlu

Başkale Bölgesi`nin (Van) Jeolojik ve Jeomorfolojik Öğeleri

Azad Sağlam Selçuk Halil Zorer

Paleontolojik Bir Jeosit Örneği: Hasanağa Deresi, Akçadağ, Malatya

Sibel Kayğılı Niyazi Avşar Ercan Aksoy

Türkiye`de Mevcut İlk ve Orta Öğretim Programlarının Jeomiras ve Jeopark Bilincinin Oluşmasına Etkileri

Emine Günok

Bir Açık Alan Dersliği: Kandıra Kıyıları (Kocaeli, Türkiye)

Ali Uzun

Niksar (Tokat) Yöresinin Jeodeğerleri

Ozlem Toprak Hüseyin Şahin

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası