TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 49/3   -   Yıl: 2006 ARALIK Cilt 49 Sayı 3

İÇİNDEKİLER

Çankırı Havzası Batısında Bulunan Koyunbaba Fayının Koyunbaba-Hasayaz Arasındaki Karakteri Hakkında Mezoskobik ve Mikroskopik Gözlemler ve Bunların Bölgesel Tektonik Modeller Üzerine Etkisi

Zeynep Onal Veysel Işık Gürol Seyitoğlu

Yavca Formasyonunu (Üst Kampaniyen-Maastrihten)Mersin Kuzeybatısındaki Sedimantolojik Özellikleri

Murat Gül Hayati Koç Kemal Zorlu

Doğu Toroslarda (Ulaş-Sivas)Yeni Bir Triyas Bulgusu

Zeki Ünal Yümün Ali Murat Kılıç

Sızma (Konya) Civa Yataklarıyla İlişkili Epitermal Çözeltilere Bağlı Yankayaç Alterasyonu

Bilgehan Yabgu Horasan Sedat Temur

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası