TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 22/2   -   Yıl: 1979 AĞUSTOS Cilt 22 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

İstanbul Boğazı ve Çevresinde Ordovisiyon - Silüriyen Sınırı

Hacılar (K Çubuk - Ankara) Bölgesinde Alt Triyasın Varlığı

Menderes Masifinin Simav Dolayındaki Kayabirimleri ve Metabazik, Metaultramafik Kayaların Konumu

Uşak Volkanitlerinin Petrolojisi ve Plaka Tektoniği Açısından Ege Bölgesindeki yeri

Güneyce - İkizdere Bölgesinde Granit - Kireçtaşı Dokanağında Bulunan Spurrit - Mervinit Fasiyesi

Vitişenit Minerali İçeren Keskin-Karamağara Kurşun-Çinko zuhurunun Mineralojisi ve kökeni

Gediz ve dolaylarının Sismotektonik özellikleri

Eski Gediz Kentinde Mikro-Bölgelendirme Çalışmaları

Akseki-Seydişehir Boksitlerinin kökeni hakkında yeni bulgular

Karaisalı kireçtaşının (Miyosen) Sedimantolojisi

Uludağ Şelit Yatağında Kosalit Oluşumu

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası