TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 30/2   -   Yıl: 1987 AĞUSTOS Cilt 30 Sayı 2

KAPAK

KÜNYE

İçindekiler

Çamardı (Niğde) alanındaki Oligosen-Miyosen göl çökellerinin fasiyes ve ortamsal nitelikleri

Cengiz Yetiş

Doğu Pontidler`de (Kuzeydoğu Türkiye) Jura Volkanizması ve Jeotektoniği

Osman Bektaş Aydın Ali Van Suat Boynukalın

Adıyaman Yöresi Üst Kretase Eosen İstifinin Sedimanter Jeolojisi ve Biyostratigrafisi (Foraminifer, Nannoplankton, Ostrakod)

Ibrahim Engin Meriç Fazlı Yılmaz Oktay Hatice Vedia Toker Izver Tansel Mehmet Duru

Salihli Güneyinde Üste Doğru Kabalaşan Neojen Yaşlı Alüvyonel Yelpaze Çökelleri ve Gediz Grabeni`nin Tektonosedimanter Gelişimi

Fuzuli Yağmurlu

Armutlu Yarımadasında Kretase Paleosen İlişkisi

Mustafa Simav Bargu Mehmet Sakınç

Jeotermal Rezervuarla İlgili Bir Matematiksel Model

Nurkan Karahanoğlu

Kuzeybatı Anadolu Yığışım Orojeni: Paleotetis`in Batı Kenet Kuşağı

Şener Üşümezsoy

Doğal Ametistin Kirlilik İçeriği ve Renklenmesi

Rezan Birsoy

Tavşanlı-Domaniç (Kütahya) volkanitlerinin özellikleri ve Batı Anadolu Senozoyik volkanizmasındaki önemi

Halil Baş

Tartışma-Yanıt: Aladağlar’da paleokarstlaşmaya bağlı Pb-Zn mineralizasyonu

Tartışma-Yanıt: Antalya Neojen havzasının stratigrafisi

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası