TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 31/2   -   Yıl: 1988 AĞUSTOS Cilt 31 Sayı 2

KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

Kahramanmaraş Tersiyer Kenar Havzasının Jeolojik Evrimi

Mehmet Onalan

Koplarda Lösitli Şoşonitik Volkanizmalı Yeni Bir Formasyon (Everek Hanları Formasyonu) ve Bu Bulgunun Doğu Pontid Arkı (KD Türkiye) Evrimi ile Olan İlişkileri

Osman Bektaş Ismet Gedik

Kiraz-Birgi Yöresinde (Ödemiş-Menderes Masifi) Metavolkanitlerin (Leptitlerin) Varlığı

Nejat Kun Osman Candan Osman Ozcan Dora

Çiftehan (Niğde) Volkanitlerinin Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal İncelemesi

Fikret Işler

Çavdar-Demirtepe (Söke-Aydın) Demir Yatağının Petrokimyasal İncelemesi

Ilyas Ozkan Nuhoğlu

Sismik Yansıma Verileri Işığında Kuzeydoğu Akdeniz

Rebii Güven Ozhan

Batı Anadolu`nun Yapısal Sorunlarının Gravite Verileri ile İrdelenmesi

Zafer Akçığ

Batı Toroslar Senomaniyen Kireçtaşlarında Bulunan Caprinidler (Rudist)

Sacit Ozer

Reşadiye (Muğla)`da Bulunmuş Olan Fosil Hippopotamus Alt Çene Kalıntısı

Vahdet Tuna

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası