TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 38/1   -   Yıl: 1995 ŞUBAT Cilt 38 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Anadolu Otoyolu Kazancı-Gümüşova Kesimi Arasında Yer Alan Zeminlerin Konsolidasyon Davranışı

Halil Zarif

Yeni bir orbitoidal foraminifer cins ve türü: Ilgazina unilateralis n. gen., n. sp.

Kemal Erdoğan

Doğu Pontidler`de Porfiri Cu-Mo Mineralleşmeleri İçeren Granitoyitlerin Jeokimyasal Özellikleri

Bülent Yalçınalp

Daday-Devrekani Masifi Metamorfizması ve Jeolojik Evrimi, Kastamonu Bölgesi, Batı Pontidler, Türkiye

Durmuş Boztuğ Osman Yılmaz

Yazıcık (Niksar-Tokat/Türkiye) Bentonitleri: İlk Veriler

Aydoğan Akbulut

Beypazarı Havzası (Ankara Batısı) Üst Miyosen-PIiyosen Jipsli Serilerinin Sedimantolojisi

Levent Karadenizli

Vaysal Köyü (Lalapaşa-Edirne) Fluoritlerinde Sıvı Kapanım Çalışmaları ve Nadir Toprak Elementleri Jeokimyası

Ayşe Zeynep Ayan Ismet Ozgenç

Doğu Pontidler`de (KD Türkiye) Üst Jura - Alt Kretase Yaşlı Berdiga Kireçtaşında Gözlenen Diyajenetik Kuvars Dokuları ve Oluşum Koşulları

Mehmet Ziya Kırmacı

Kıraman (Ayrancı-Karaman) Yöresi Talk Yatakları

Abdurrahman Murat Sedat Temur
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası