TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 40/2   -   Yıl: 1997 AĞUSTOS Cilt 40 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Kangal-Alacahan Yöresi (Sivas) Üst Palepzoyik Yaşlı Meta-Sedimanter Kayaçlarda Gömülme ve Bindirme ile İlişkili Çok Düşük Dereceli Metamorfizma

Hüseyin Yalçın Omer Bozkaya

Çay (Afyon) güneybatısında Sultandağları Masifi`nin mesoskopik tektonik özellikleri ve jeoloji evrimi

Mahmut Tahir Nalbantçılar

Düzce Ovası killerinin konsolidasyon özellikleri ve jeolojik evrim ile ilişkisi

Orhan Şimşek Süleyman Dalğıç

Anadolu otoyolu Bolu tünelinde litolojik ve yapısal unsurların dağılımı

Süleyman Dalğıç

Kireçtaşı akiferlerinde yağıştan süzülmenin hesabı üzerine bir araştırma: Triyas kireçtaşları, Çorum

Ahmet Apaydın

Doğu Anadolu`daki obsidiyen içeren volkaniklerin "Fizyon Track" yöntemiyle yaş tayini

Guiliou Bıgazzı Zehra Yeğingil Tuncay Ercan Massimo Oddone Mehmet Ozdoğan

Simplorbites ve Orbitoides cinslerinde olağan olmayan bir üreme tipi üzerine düşünceler

Ibrahim Engin Meriç Muhittin Gormüş

Niksar-Tokat yöresindeki Üst Kretase-Paleosen yaşlı Kırandağ ve Düdenyaylası formasyonlarının foraminifer içeriği

Meral Kaya
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası