TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 42/1   -   Yıl: 1999 ŞUBAT Cilt 42 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Marmara Adası`nda İlerleyen Bölgesel Metamorfizma İle Tektonik Tarihçe Arasındaki İlişki

Rahmi Aksoy

Dedeyazı-Çavuşlu (Doğanşehir/Malatya) Yöresindeki Skarn Oluşumlar ve İlişkili Demir Cevherleşmeleri

Ayten Onal Mehmet Altunbey

Şükrüpaşa Sokulumu (Dereköy-Kırklareli) İle İlişkili Cu-Mo Cevherleşmesinin Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal İzcilikleri

Ali Haydar Gültekin

Ayvacık (Çanakkale) Bentonit Yataklarındaki Baydellit Oluşumu

Fazlı Çoban

Kadınhanı (Konya) K`ca Zengin Metatrakiandezitinin Jeokimyası ve Petrojenezi: Devoniyen(?) Volkanizmasının Gelişimi

Hüseyin Kurt Mehmet Arslan

Zile (Tokat) Batısında Uzunköy Çevresinin Stratigrafisi

Ayhan Üstüntaş Murat Inceoz

Kuzey Anadolu Fay Zonu`nun Orta ve Batı Kesiminde Bölgesel Gerilme Durumunun İncelenmesi

Semir Over

Aladağ (Yahyalı-Kayseri) Akiferinde Fiziksel, Kimyasal ve İzotopik Parametreler İle Kloroflorokarbon Yaşları Arasındaki İlişkiler

Naciye Nur Ozyurt C. Serdar Bayan

Taşınmış Kıbrıs Tipi Bakır Cevherleşmelerine Tipik Bir Örnek: Derdere (Çüngüş-Diyarbakır) Cevherleşmeleri

Ahmet Şaşmaz Gülenay Gümüş Halavurt Ahmet Sağıroğlu

Tokuş Formasyonunun Yaşı ve Çökelme Ortamına İlişkin Yeni Bulgular (Sivas, Türkiye)

Nurdan Inan Turan Selim Inan
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası