TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Mavi Gezegen Popüler Yerbilim Dergisi
İçindekiler

Sayı: 14   -   Yıl: 2009/Sayı 14

İÇİNDEKİLER

Doğanın Öyküsünü Anlamak: Jeoturizm

Yıldırım Güngor

Türkiyenin İlk Jeoparkı

Gonca Gürler Mehmet Fuat Uğuz Nihat Serkan Oztan

Jeolojik Veri Bankası Olarak Mağaralar

Koray Abdullah Tork

İki Milyar Yıl Önce Bir Yıl Kaç Gündü?

Deniz Iskender Onenç

Ankara Volkanları Kimlik Arıyor

Talat Yıldırım Arzu Çağlayan Zahide Koklü

Fosil Orman Öneri Jeoparkı : Çamlıdere

Erdal Gümüş

Yeraltı Su Depolama: Yeraltı Barajları

Ahmet Apaydın Sibel Demirci Aktaş Sibel Kaya

Karapınar`da Neler Oluyor?

Selda Ceyhan Hafize Akıllı

Hava Kirliliğinin İzlenmesinde Likenlerin Kullanımı: Kocaeli İli Örneği

Irfan Yolcubal Ayda Doğrul

Taşı Sanata Dönüştürenler

Zahide Koklü

Edebiyat & Güzel Sanatlar ve Biz

Arzu Çağlayan

Bulmaca

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası