TMMOB Odalar 16 Şubat 2019, Cumartesi

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA 12.08.2001 TARİH VE 24491 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN “YAPI DENETİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ”NE İLİŞKİN DAVA METNİ

“Kentsel Dönüsüm Kanun Tasari Taslagi “ odamiza 17.02.2004 tarihinde ulasmis olup iki gün gibi kisa bir sürede asagidaki ön görüsler olusturulmustur. Jeoloji Mühendisleri Odasi olarak yaptigimiz degerlendirmeler genel ve maddelere yönelik olarak iki bölümde yapilmistir.

Odamıza 03.03.2005 tarihli yazı ile gönderilen Bina ve Bina Türü yapılar için Zemin ve Temel Etüdü raporu genel Formatı Taslağı'na ilişkin hazırlanan Oda Görüşü aşağıdadır.