TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ANKARA İLİ "SMM SORUNLARI TOPLANTISI" YAPILDI...
ANKARA İLİNDE KAYITLI SERBEST JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ FİRMA TEMSİLCİLERİ VE SORUMLU JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ İLE SMM SORUNLARININ TARTIŞILDIĞI TOPLANTIDA, SMM'LERİMİZİN ÇALIŞMA KOŞULARI, ODA İLE İLİŞKİLERİ İLE YETKİ VE SORUMLULUK KONULARI ELE ALINDI...

 

21. Dönem Çalışma Programında  yer verdiğimiz "Tescilli Bürolar İle İlişkiler " ve "Sorunları" Ankara İlinde  kayıtlı Tescili Bürolar ve Sorumlu Jeoloji Mühendisleri ile 01.07.2006 tarihinde yapılan toplantıda tartışıldı. 150 SMM ve  125 Kuruluşa yapılan çağrıya rağmen 25 SMM'nin katıldığı toplantıda Tescilli Büro-Oda ilişkisi, Bürolar arasında çalışma ilişkileri, Büroların çalışma koşulları ve  "TMMOB-JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST JEOLOJİ MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ UYGULAMA, BÜRO TESCİL VE MESLEKİ DENETİM  YÖNETMELİĞİ "nin ele alındı. Oda Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin katıldığı toplantı, Oda Başkanı İsmet CENGİZ'in açılış konuşması ile başladı.İsmet Cengiz yaptığı konuşmada, her alanda olduğu gibi Serbest Jeoloji Mühendisliği konusunda da Büro, Sorumlu Jeoloji Mühendisi ve Oda'nın bir bütün halinde davranması gerektiğini Oda ve SMM'ler arasında şimdiye kadar yeterli iletişimin kurulamadığını belirterek bu buluşma ile birlikte önümüzdeki dönem işbirliği ve iletişimin yükselltilmesi gerektiğini ifade etti. Daha sonra Oda II.Başkanı Bahattin Murat DEMİR, JMO-BİS verilerine dayalı Oda SMM İstatistikleri üz<erine kısa açıklamalarda bulundu. 

Yönetmeliğimizi Resmi Gazete'de yayımından sonra oda ve bürolar arasındaki bağların daha da kurumsallaştırılmasının  sağlanacağı ifade edilen toplantıda; Serbest çalışan üyelerimizin bilimsel içeriği yüksek mesleki ürünler üretebilmeleri için meslek içi eğitim kurslarının  artırılması, sorunlara yönelik periyodik toplantılar yapılması, çözümlerin oluşturulması sürecinde Büroların daha aktif katılımı ve iletişimin sistematik bir hale getirilmesi konularında ortaklaşıldı.

Odamızın önümüzdeki dönem özel sektörde çalışan kuruluş ve jeoloji mühendisleri ile daha sıkı bir bağ kurmasının benimsendiği toplantıda, Oda Merkezinde kurulacak "SMM KOMİSYONUNDA" görev alacak üç kişi belirlendi.

Okunma Sayısı: 2812
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası