TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
BİNGÖL DEPREMİNİN 12. YILDÖNÜMÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI
1 Mayıs 2015 Bingöl Depreminin 12. yıldönümünde Şubemizde ve Bingöl İl Temsilciliğimizde basın açıklaması yapıldı.

BASINA VE KAMUOYUNA

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminin 12.yıldönümünü yaşadığımız bu günde;

BİNGÖL`ÜN 1. DERECEDEN DEPREM BÖLGESİNDE OLDUĞUNU YENİDEN HATIRLAYALIM !

1 Mayıs 2003 tarihinde Bingöl`de meydana gelen Magnitüdü Richter ölçeğine göre 6,4 büyüklüğünde ve Bingöl ile Sancak Beldesi arasındaki bölgeyi etkileyen deprem;  176 vatandaşımızın hayatını yitirmesine, 500`den fazla kişinin yaralanmasına, sayısız küçük ve büyük baş hayvanların telef olmasına, 570 konutun tamamen yıkılmasına ve 6000 civarında yapının ise hasara uğramasına neden olmuştur.

Deprem ülkemizin jeolojik yapısının bilimsel bir gerçeğidir. Bölgemiz Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı ve Güneydoğu Anadolu Bindirme kuşağının etkisi altındadır. Doğu Anadolu Fay Sistemi ve Kuzey Anadolu Fay Sistemi`nin kesişim bölgesinde bulunan Bingöl ise yoğun heyelan, kaya düşmesi, su baskını , çığ ve depremsellik açısından oldukça aktif bir bölgededir. Tarih boyunca büyük depremler meydana gelmiş olan ilde son yüzyılda 1965 M=5.6 Karlıova, 1968 M= 5.1 Kığı depremleri ile ağır hasar meydana getiren 1971 M=6.8 Bingöl (Merkez) depremi meydana gelmiştir. Son 5 yılda depremsellik açısından oldukça aktif olan bölgede, 2003 M=6.4 Merkez, 2004 M= 5.0 Merkez, 2005 M= 5.6-5.9 Karlıova, 2005 M= 5.2 Yedisu, 2007 M= 5.5 Karlıova depremleri hasar meydana getirmiştir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi olarak Bingöl depreminin 12.yılında önerilerimizi kamuoyu ve karar vericilerle paylaşmayı bir görev biliyoruz.

Merkezi idarenin;

Bölgemizin deprem gerçeği dikkate alınarak yerleşim yerlerinin belirlenmesindeki planlama sürecinde, mühendislik yapılarının inşasında ve denetimde mühendislik verileri dikkate alınmalıdır.

Kentsel dönüşüm politikaları bu kentlerde acilen uygulanmalıdır. Uygulanacak kentsel dönüşüm politikaları " Rant değil, insan ve çevre odaklı" olmalıdır.

Kentsel dönüşüm projelerinde deprem, heyelan, sel, kaya düşmesi ve çığ gibi jeolojik parametreler dikkate alınmalıdır.

Yerel yönetimler başta olmak üzere kamu kurumlarında Jeoloji Mühendisi istihdamına önem verilmelidir. Jeolojik- jeoteknik  raporların üretim ve denetiminde kamusal akıl ön plana alınmalıdır.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yerine, insan merkezli toplumsal politikaların hayata geçirilmesini esas alan, bilim çevreleri, ilgili meslek odaları, yerel yönetimler ve halkın katılımı ile; rant odaklı değil, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam hakkını gerçekten sağlayan yeni yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Yerel idarelerin;

Göynük vadisi, Murat nehri vadisi ve Çapakçur deresi başta olmak üzere yerleşim açısından riskli olan alanlar yerleşime kapatılmalıdır.

Kırsal alanlardaki yapılara özel denetim getirilmeli; yapılacak kümes, ahırlar dahil mühendislik kriterlerine uygun olarak yapılmalı, rutin kontroller gerçekleştirilmelidir.

Arama kurtarma güçlendirilmeli bölgede deprem anında uygun toplanma alanları belirlenmeli ve altyapı hazırlanmalıdır.

Eğitim kurumlarında deprem bilinci geliştirilmeli ve halk bu konuda bilgilendirilmelidir.

Başta merkezi idare olmak üzere yerel idarelerin sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyor kamusal sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz

BİNGÖL`ÜN 1. DERECEDEN DEPREM BÖLGESİNDE OLDUĞUNU YENİDEN HATIRLAYALIM !

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

1 Mayıs 2015

                                                           TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

                                                            DİYARBAKIR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

 

 

 

Okunma Sayısı: 3142
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası