TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
AKLA, BİLİME VE MÜHENDİSLİĞE ÖNEM VERMEYEN ANLAYIŞ, JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİ DE İŞSİZLİĞE MAHKUM EDİYOR!
KPSS-2013/1 Tercih Kılavuzu`nda kamu kurum ve kuruluşlarına atanacak kadrolar arasında sadece 42 jeoloji mühendisine yer verilmiştir. Jeoloji bilim ve uygulamalarının kamudaki önemini ve yerini yok sayan bu durum kabul edilemez bir sonuçtur.

KPSS-2013/1 Tercih Kılavuzu`nda amu kurum ve kuruluşlarına atanacak kadrolar arasında sadece 42 jeoloji mühendisine yer verilmiştir.  Jeoloji bilim ve uygulamalarının kamudaki önemini ve yerini yok sayan bu durum kabul edilemez bir sonuçtur.  

Günümüzün gelişmiş ülkelerinde, madencilikten, enerji sektörüne, ulaşımdan, yerleşime, içme ve yeraltı sularından, su politikalarının oluşturulmasına, büyük mühendislik projelerinden, doğal çevrenin korunmasına, küresel ısınmadan, insan sağlığı ve iş güvenliğine kadar çok geniş bir uygulama alanı olan jeoloji mühendislerine gerekli önem verilirken, ne yazık ki ülkemizde jeoloji mühendislerine hak ettiği yer ve önem verilmemektedir.  Son KPSS-2013/1 Tercih Kılavuzu`nda da bu aymazlık devam ettirilmiş; kadro talepleri bildirilmeden önce tüm kamu kurum ve kuruluşları ve yerel idarelerle jeoloji mühendisi istihdamının yaratılması amacıyla sayısız yazışma ve görüşme yapılmasına rağmen kamuda çok sınırlı sayıda jeoloji mühendisi istihdamına gidilmiştir.  Bu durum Odamız ve meslektaşlarımızın haklı tepkilerine yol açmıştır.  

Doğa olaylarının afete dönüştüğü, yer altı kaynaklarımızın hala tam olarak ortaya konulmadığı, doğal çevrenin korunarak sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkının tam olarak sağlanmadığı ülkemizde jeoloji mühendislerine olan ihtiyaç vazgeçilmez bir durumdayken, bugün kamu kurumlarımızın bu gerçeği görmezden gelmesini ve binlerce meslektaşımızı işsiz bırakmasını anlamak mümkün değildir.

Meslektaşlarımızın işsiz kalmasının nedeni, siyasi iktidarların bilime ve mühendisliğe önem vermeyen anlayışları, ihtiyaç arz dengesini kuramayan eğitim plansızlığı ile istihdama yönelik yatırım ve üretim politikalarından vaz geçmesi, kamu kurumlarını işlevsiz hale getirmesidir.   

Bilinmelidir ki, yaşam çevremizin güvenliğinin sağlanmasından, kalkınmanın temel dinamiği olan maden, enerji, su kaynaklarının aranmasına ve işletilmesine; ulaşımdan, tüm alt yapı ve büyük mühendislik projelerine kadar insanoğlunun doğayla olan her türlü ilişki ve mücadelesinde Jeoloji Mühendislerine ihtiyaç vardır.

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, işsizliği üreten politikalara karşı çıkarken, jeoloji bilim ve uygulamalarının önemini her kesime kabul ettirerek meslektaşlarımıza istihdam yaratma çabasını tüm üyeleri ile birlikte sürdürme ve bunun takipçisi olma kararlılığındadır.

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

Okunma Sayısı: 21550
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası