TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TPAO YURTDIŞINA BURSLU ÖĞRENCİ GÖNDERECEKTİR.

DUYURU

 

 

1416 sayılı yasa uyarınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile kamu kurumlarının uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi-burslu statüde lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adaylara ait kontenjan listesi ekte sunulmaktadır.

 

BAŞVURMA KOŞULLARI

Yurtdışına gönderilecek adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Tercih edeceği programın ait olduğu alanda, en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak (Yurtdışında bir üniversiteden mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.),

c) 2005-LES-Aralık, 2006-LES-Mayıs, 2006-LES-Aralık dönemi sonuçlarının ALES‘e dönüştürülmüş puanı (LES / ALES dönüşümü yapmak isteyen adaylar www.osym.gov.tr adresini kullanabilirler.)

veya 2007-ALES-Mayıs dönemi puanı, tercih edebileceği programın aday kabul ettiği puan türünden en az 80; 2006-TUS Nisan, 2006-TUS Eylül, 2007-TUS Nisan veya 2007-TUS Eylül dönemlerinde yapılan Bilim Sınavlarının birinden en az 55 almış olmak,

d) 1981 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak; alanı ile ilgili yüksek lisans derecesine sahip olanlar ile bayanlar ve askerliğini yapmış erkek adaylar için 1980 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak (Her ne sebeple olursa olsun 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.),

e) Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

f) Lisans öğreniminde normal öğrenim programını en fazla bir yıl gecikmeli tamamlamış olmak (hazırlık sınıfı hariç),

g) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya ertelettirebilecek durumda bulunmak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere aynı seviyede ikinci bir öğrenim izni verilememesi nedeniyle yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlara ancak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla ikinci bir yüksek lisans izni verilebilecektir.),

h) Sağlık durumu yurtdışında öğrenim görmeye elverişli olmak (normal iletişim kurabilme-konuşabilme gücüne, eğitim ve öğretimini aksatmayacak düzeyde görme gücüne sahip olmak. Yerleştirilen adaylardan sağlık raporu istenecektir.),

i) Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması "dört üzerinden 2,75", "on üzerinden 7,00", "yüz üzerinden 70,00" veya daha yukarı olmak (Not sistemleri arasındaki dönüştürme kabul edilmeyecektir.) veya lisans mezunu olduğu bölümde mezuniyet yılı itibariyle başarı sıralamasında ilk %15‘e girmiş olmak,

 

Başvuru Klavuzu ile Kontenjanlarla ilgili detaylı bilgiye www.osym.gov.tr adresinden erişilebilir.

 


IIIIIIIVVVI
Sıra NoYurtdışında Yapılacak Öğrenimin KonusuBu Öğrenimin Hangi Bölüm İçinde YapılacağıHangi Daldan Mezun Adayların BaşvurabileceğiSayıÖğrenim Yapılacak ÜlkeÖğrenim Konusunun Bilim Literatüründeki Karşılığı
1Yapısal JeolojiJeolojiJeoloji Müh2ABDStructural Geology
2Basen ModellemesiJeolojiJeoloji Müh2ABDBasin Modeling
3Rezervuar JeolojisiJeolojiJeoloji Müh1ABDReservoir Geology
4Sekans StratigrafiJeolojiJeoloji Müh2ABDSequence Stratigraphy
5Petrol EkonomisiİşletmeJeoloji Müh2ABDPetroleum Economics
6SedimantolojiJeolojiJeoloji Müh2ABDSedimantologist
7Yığma Öncesi Derinlik GöçüJeofizikJeofizik Müh.2ABDPre-Stack Depth Migration
8Göreceli Genlik Prosesi ve AVOJeofizikJeofizik Müh.2ABDRelative Amplitude Processing and AVO
9Rezervuar JeofiziğiJeofizikJeofizik Müh.1ABDReservoir Geophysics
103B-3C Sismik Veri Toplama ve Kalite YönetimiJeofizikJeofizik Müh.1ABD3D-3C Seismic Data Acquisition and Quality Management
11Sismik StratigrafiJeofizikJeofizik Müh.2ABDSeismic Stratigraphy
12Coğrafi Bilgi Sistemleri
Harita Müh.1ABDGeographical Information Sistems
13İş YönetimiİşletmeEkonomi-İşletme1ABDMBA
14HukukUluslararası Petrol AnlaşmalarıHukuk Fak.2ABDInternational Petroleum Agreements
15Offshore Kuyu Tamamlama OperasyonlarıPetrol MühPetrol Müh1ABDOffshore Well Completions
16Çimentolama Operasyonları ve TasarımıPetrol MühPetrol Müh1ABDCementing Design
17Tamamlama Operasyonları ve TasarımıPetrol MühPetrol Müh1ABDWell Completion Design
18MalzemeMakine Müh.Makine Müh.1ABDMaterial Scıence
19Muhasebe Yüksek Lisansı-İşletme, İktisat1ABDMSc in Accounting
20Finans Yüksek Lisansı-İşletme, İktisat1ABDMSc in Finance
21Muhasebe Yüksek Lisansı-İşletme, İktisat1İngiltereMSc in Accounting
22Finans Yüksek Lisansı-İşletme, İktisat1İngiltereMSc in Finance
23Finans Yüksek Lisansı-İşletme, İktisat1İngiltereMSc in Finance
24Hidrojen EnerjisiKimya Mühendisliği Proses TeknolojileriKimya Müh.1ABD-İngiltereHidrojen Enerjisi-Yakıt Pili Teknolojileri
25Underbalanced DrillingMühendislik FakültesiPetrol & Doğal Gaz Mühendisliği1ABDDüşük Basınçlı Sondaj Teknikleri
26Well StabilityMühendislik FakültesiPetrol & Doğal Gaz Mühendisliği2ABDKuyu Stabilitesi
27Offshore DrillingMühendislik FakültesiPetrol & Doğal Gaz Mühendisliği5ABDDeniz Sondajları
28Horizontal & Directional DrillingMühendislik FakültesiPetrol & Doğal Gaz Mühendisliği1ABDYönlü ve Yatay Sondajlar
29Extended Reached DrillingMühendislik FakültesiPetrol & Doğal Gaz Mühendisliği1ABDUzak Erişimli Yönlü Sondaj
30Drilling Software ApplicationsMühendislik FakültesiPetrol & Doğal Gaz Mühendisliği1ABDSondaj Yazılımları Uygulamaları
31Uluslararası Enerji PolitikalarıUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler1ABDInternational Energy Policies
32Petrol Arama ve Üretim Faaliyetlerinde Atık YönetimiÇevre Mühendisliği (Çevre Bilimleri)Çevre Mühendisliği1ABDWaste Management in Exploration and Production Activities
33HSE (Health Safety Environment)Endüstri MühendisiEndüstri Mühendisi1ABDHSE (Health Safety Environment)
34Foraminifer BiyostratigrafisiJeolojiJeoloji Müh1ABDForaminiferal Biostratigraphy
35Nannoplankton StratigrafisiJeolojiJeoloji Müh1ABDNannopaleontological Biostratigraphy
36Sedimantoloji ve Rezervuar JeolojisiJeolojiJeoloji Müh2ABDSedimentology & Reservoir Geology
37Kimyasal Fosiller "Biomarkers"Jeoloji, Organik JeokimyaJeoloji Müh1ABDPetroleum Geochemistry Biomarker Geochemistry
38Gaz JeokimyasıJeoloji, Organik JeokimyaJeoloji Müh1ABDGeochemistry of Hydrocarbon Gases, Isotope Geochemistry
39Ağır Petrol KurtarımıPetrol ve Doğal Gaz MühendisliğiPetrol ve Doğal Gaz Mühendisliği1ABDHeavy Oil Recovery
40Kuyu Kontrolü Petrol ve Doğal Gaz MühendisliğiPetrol ve Doğal Gaz Mühendisliği1ABDWell Control
41Sondaj Sıvıları TeknolojisiPetrol ve Doğal Gaz MühendisliğiPetrol ve Doğal Gaz Mühendisliği1ABDDrilling Fluids Technology
42Üretim Kuyuları ve Boru Hatlarında Kullanılan Kimyasalların TasarımıKimya MühendisliğiKimya Mühendisliği1ABDThe Design of Chemicals Used in Production Wells and Pipe Lines
43Petrol Ekonomisi ve YönetimiPetrol MühPetrol Müh2ABDPetroleum Economics and Management
44Petrol ve Doğalgaz JeopolitikasıUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler2ABD-İngiltereGeopolitics of Oil&Gas
45Rezervuar MühendisliğiPetrol ve D.G.MühendisiPetrol ve D.G.Mühendisi1ABD-İngiltereReservuar Engineering
46Surface FacilitiesPetrol ve D.G.MühendisiPetrol ve D.G.Mühendisi1ABD-İngiltereSurface Facilities
47Yüzey TesisleriMakine MühendisiMakine Mühendisi2ABD-İngiltereSurface Facilities
48Yapısal JeolojiJeolojiJeoloji / Jeofizik Müh.4ABDYapısal Jeoloji
49Yapısal JeolojiJeoloji MühendisiJeoloji Müh3ABDStructural Geology
50Log DeğerlendirmeJeoloji MühendisiJeoloji Müh2ABDLog Interpretation
51Petrol JeolojisiJeoloji MühendisiJeoloji Müh3ABDPetroleum Geology
52Rezervuar MühendisliğiPetrol Müh.Jeoloji Müh1ABDReservuar Engineering
53Sismik YorumlamaJeolojiJeoloji Müh1ABDSeismic Interpretation
54Petrol Ekonomisiİktisadi İdari Bil.İşletme - Ekonomi2ABD-İngiltereUpstream Economics
55Seguence StratigraphyJeoloji MühendisiJeoloji Müh1ABDSeismic Seguence Stratigraphy
56Basen DeğerlendirmeJeoloji MühendisiJeoloji Müh1ABDBasin Modelling
57Seguence StratigraphyJeofizik MühendisiJeofizik 2ABD Seismic Stratigraphy
58Güvenlik Teknolojileri ve Uygulamaları: İnternet ve Ağ Güvenliği Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Matematik Mühendisliği Yazılım Mühendisliği 1ABD-UKSecurity Technologies and Applications: Internet And Network Security
59Bilişim Ağları ve İnternet Teknolojileri Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Yazılım Mühendisliği1ABD-UKNetwork and Internet Technologies
60Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Yazılım MühendisliğiBilgisayar Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Matematik Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Matematik1ABD-UKDatabase Design and Management
61Ağ Optimizasyonu Bilgisayar Mühendisliği Bileşim Sistemleri Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Yazılım Mühendisliği1ABD-UKNetwork Optimisation
62Profesyonel Yazılım Geliştirme (C++, Java ve XML ile) ilgisayar Mühendisliği Bileşim Sistemleri Mühendisliği Yazılım MühendisliğiBilgisayar Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Matematik Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Matematik1ABD-UKProfessional Software Development (C++, Java and XML)
63Kurumsal Servis Tabanlı Uygulama Yönetimi Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Matematik Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Matematik1ABD-UKEnterprise SOA Management
64İnsan Kaynakları YönetimiKamu YönetimiKamu Yönetimi2ABDHuman Recources Management
65İnsan Kaynakları YönetimiEndüstri MühendisliğiEndüstri Mühendisi1ABDHuman Recources Management
66Rezervuar MühPetrol MühPetrol ve Doğalgaz 3ABDReservoir Engineering
67Rezervuar KarakterizasyonuJeoloji MühJeoloji Müh1ABDReservoir Characterisation
68Basınçlı Kaplar ve Proses SistemleriMakine MühMakine Müh1ABDPressure Vessels and Process Systems
69Çelik Yapılar ve Makine DizynıMakine MühMakine Müh1ABDSteel Structure and Machine Desing
70Kontrao Sistemleri (Proses)Elektrik- Elektronik MühElektrik Müh1ABDControl Systems (Process)TOPLAM 101

 

Okunma Sayısı: 20164
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası