TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ODAMIZIN YÖNETMELİK VE YÖNERGELERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER YAYINLANDI
Odamızın İhtiyaç Duyduğu Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeleri Günün İhtiyaçları Çerçevesinde Güncellenmiş ve Eksik Olanlar Yeniden Düzenlenmiştir.

Odamızın ihtiyaç duyduğu yönetmelik, yönerge ve genelgelerin günün ihtiyaçları çerçevesinde güncellenmesi ve eksik olanların düzenlenmesi konusunda 28. Olağan Genel Kurulu’nun Yönetim Kuruluna yetki veren kararı kapsamında aşağıda belirtilen yönetmelik düzenlemeleri güncellenmiş, eksik olan alanlarda ise yönergeler hazırlanarak Yönetim Kurulunun 11.06.2022 tarih ve 101 nolu kararı ile yayınlanması kararlaştırılmıştır.

Odamızın kurumsal işleyişinin düzenlenmesi, oda birimleri arasında eşgüdüm sağlanması kapsamda aşağıda belirtilen düzenlemeler tüm sube ve temsilciliklerimizin de görüşü alınarak gözden geçirilmiş ve yürürlüğe konmasına karar verilmiştir.Odamızın kurumsallaşmasını sağlayacak düzenleme çalışmalarına devam edilecektir.

Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

YÖNETMELİK DÜZENLEMELERİ

1-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İl ve İlçe Temsilcilik Yönetmeliği, 

2-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Danışma Kurulu Yönetmeliği,

3-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği

 

YÖNERGE DÜZENLEMELERİ

1-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Sosyal Medya Hesapları ile Hesapların Kullanımına Dair Yönergesi

2-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Komisyon veya Çalışma Gruplarının Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

Okunma Sayısı: 1596
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası