TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ’NİN 45/2. SAYISI YAYIMLANDI
Jeoloji Mühendisliği Dergisi’nin 45/2. Sayısı yayımlandı. Dergimizi https://jmd.jmo.org.tr/ adresinden okuyabilirsiniz.

Jeoloji Mühendisliği Dergisi’nin 45/2. Sayısı yayımlandı. Bu sayımızda;

Cem KINCAL, Tümay KADAKCİ KOCA, Mehmet Yalçın KOCA tarafından hazırlanan;

Heyelanlı Bir Alanın Yeniden Etkinleşme Potansiyelinin İncelenmesi: Harmandalı–İzmir Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Örneği/Investigation of the Reactivation Potential of a Landslide Area: a case study of Harmandalı–İzmir waste disposal site,

Zeynep AYKAÇ, Muge K. AKIN, Ali Fırat ÇABALAR tarafından hazırlanan;

VS (30) Tabanlı Yerel Zemin Koşulları ve Deprem Hasar İlişkisi: Van-Abdurrahmangazi Örneği / VS (30) Based Local Soil Conditions and Earthquake Damage Relationship: Van-Abdurrahmangazi Example

Abdurrahman Yasir PARLAK, Ali ELMAS tarafından hazırlanan;

Investigation of Lineaments in the Mid-Black Arc Region using Bouguer Gravity Data/Orta Karadeniz Yayındaki Çizgiselliklerin Bouguer Gravite Verileri Kullanılarak İncelenmesi,

Anıl KÜÇÜKSÜMBÜL, Gültekin TARCAN tarafından hazırlanan;

“Nalbantlar Ovası (Söke, Aydın) Yeraltı Suyu ve Tarım Toprakları İnorganik Kalite Araştırması: Arsenik ve Uranyum Tehlikesi / Inorganic Quality Study of Groundwater and Agricultural Soils on Nalbantlar Plain (Söke, Aydın): Arsenic and Uranium Hazard

Derya TOKSÖZ HOZATLIOĞLU tarafından hazırlanan;

Şişen Zeminlerin Kireç Kolonu İle İyileştirilmesinde Kür Süresinin Belirlenmesine Yönelik Bir Yaklaşım/An Approach to Determination of Curing Time in Stabilization of Swelling Soils with Lime Column

Derya TOKSÖZ HOZATLIOĞLU, Işık YILMAZ tarafından hazırlanan;

Şişen Zeminlerdeki Kireç Kolonu Uygulamalarında İyon Göçü Mekanizması/Ion Migration Mechanism in Lime Column Applications in Swelling Soils

Başlıklı makaleler yer almaktadır.

Dergimizi okumak için lütfen tıklayınız

Okunma Sayısı: 4036
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası