TMMOB Odalar 17 Ağustos 2019, Cumartesi

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yeni Bina (B Blok) Toplantı Salonlarında Yapıldı.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 06.02.2019
Güncellenme Zamanı: 08.03.2019 15:49:32

Bu yılki ana teması "Kent  ve Jeoloji" olarak belirlenen Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın yetmiş ikincisi 28 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında ODTÜ`de gerçekleştirildi. Kurultaya, "Kent ve Jeoloji" konularıyla doğrudan ya da dolaylı ilgili pek çok bilim dalından katılım oldu. Kurultayda, jeolojinin yanı sıra; jeofizik, maden, petrol, inşaat, jeodezi, tıp, ziraat, coğrafya, kimya, arkeoloji, şehir ve bölge planlama gibi bilim dallarından da katılım oldu.

Yurtiçi ve yurtdışından bilim insanlarının sunduğu 347 sözlü/poster sunum ve 72 oturumdan oluşan 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı özellikle genç meslektaşlarımızın ve bilim insanlarının katılımı ile dikkat çekti. Kurultayımızda 273 adet bildiri özü ve 74 adet tam metin olmak üzere toplamda 347 adet bildiri sunuldu ve 1500 kişinin üzerinde katılım gerçekleşti.

Yurtdışından katılımlar dikkat çekti

Kurultayın ilk iki gününde jeolojinin diğer uzmanlık alanlarına ilişkin oturumların yanı sıra, Türkiye’nin duayen jeologlarından Dr. Fuat Şaroğlu adına yapılan “75. Yıl  Özel Şükran Oturumu”  gerçekleştirildi. Le Pichon, James Jackson, S. Pavlides, Celal Şengör, Yücel Yılmaz, Ali Koçyiğit, Erdin Bozkurt, Gürol Seyitoğlu gibi yurt içi ve yurt dışından çok sayıda konusunda yetkin bilim insanın katılımı ile gerçekleştirildi. Kurultayımızın ana temasını oluşturan ‘’Kent Jeolojisi’’ oturumları ve ardından yapılan ‘’Kent Jeolojisi Paneli’’ yoğun bir katılımla gerçekleşti. Jeodinamik, Paleomanyetizma, Kuvaterner Jeolojisi, Metalik Maden Yatakları gibi oturumlarda yurtdışından gelen çağrılı konuşmacılar yoğun ilgi gördü.

On dört farklı ülkeden katılımcının olduğu kurultayımız, farklı oturumlara dağılan on bilim insanının “Davetli Konuşmasına” ev sahipliği yaptı.

Kurultaydaki ilkler

72. Türkiye Jeoloji Kurultaylarında ilklerden bir tanesi ‘’Antroposen ve Antropojenik Kirlilik’’ oturumu oldu. Bunun yanında Jeodezi, Jeomorfoloji, Sismoloji, Tarımsal Jeoloji gibi oturumlar kurultaylarımızın ilkleri arasındaydı. Kurultayımızın 4. Günü yapılan bu oturumlar çok disiplinli nitelikleriyle büyük ilgi gördü.

Coşkulu açılış

1947 yılından bu yana kesintisiz devam eden Türkiye Jeoloji Kurultaylarının 72.si ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde "Kent ve Jeoloji” teması ile coşkulu ve yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.  Kentleşme politikalarının ağırlıklı olarak tartışıldığı Kurultay,  72. TJK Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir’in açılış konuşması ile başladı. Konuşmasına kentleşme politikaları ile yer bilimlerinin ilişkisine dikkat çeken Sözbilir, kentlerde doğru planlama için belediyelerin “Kent Jeolojisi Daire Başkanlığı kurması gerektiğini söyledi.

Kurultay Başkanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Jeoloji Kurultayı’nın 72’ncisinin düzenlediğini hatırlatarak, “Kurultay en büyük bilim şenliği olma özelliği taşıyor. Kurultay aynı zamanda üniversite-sanayi-devlet kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin ulaşılan bilimsel bilgilerin paylaştığı bir eğitim platformu niteliğindedir” dedi. Sözbilir konuşmasının son bölümünde 72.’si düzenlenen Kurultay’da katılan herkese teşekkürlerini sundu. Daha sonra Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan söz alarak meslek alanımıza ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Hüseyin Alan, kurultayın ana temasının bu yıl "Kent Jeolojisi" olarak belirlendiğine dikkat çekerek, jeolojinin insan ve toplum hayatındaki yeri, önemi her gün biraz daha artmakta jeolojiyi dikkate almayan projelerde yaşanan sorunlar sonucunda bu gereksinim daha belirgin hale gelmekte ve jeolojinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır” dedi. Jeoloji bilimine dikkat çeken Alan, şunları söyledi: “İçinde yaşadığımız jeolojik çevremizin zararlarından korunurken jeolojik süreçlerin getirdiği nimetlerden faydalanılmasında jeoloji bilimi ve uygulama alanı tartışmasız bir önem ve gereklilik taşıdığı bilinmektedir. İşte, yaşadığımız kentler için jeoloji bilim ve uygulamaları, "Kent Jeolojisi" içinde değerlendirilmekte ve oldukça geniş bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda, bölgesel veya kentsel gelişim, yerleşim politikalarının belirlenmesi süreçlerinde mekânsal strateji, çevre düzeni ile kentsel yerleşim alanlarının belirlenmesi ve planlanması kapsamında ‘planına esas jeolojik/jeoteknik etüt’ çalışmalarında, kentsel gelişim ve yerleşim politikalarını etkileyen aktif fayların tespit edilmesi, üretebilecekleri deprem büyüklükleri, tekrarlanma periyotları gibi peleosismoloji çalışmaları ve tampon bölgelerin oluşturulmasında, heyelan, kaya düşmeleri, tsunami, taşkın, gibi doğa kaynaklı afetlerin tespit edilmesi ve bunların kentsel yerleşim birimleri ile kentsel yaşam üzerindeki etkilerinin araştırılması ve gerekli mühendislik hizmetleri tedbirlerinin alınması veya üretilmesinde, yapı üretim ve denetim süreçleri kapsamında yapılması gerekli olan zemin ve temel etütleri çalışmalarında, kentsel su temini ve yönetimi kapsamında jeoloji bilim ve uygulamaları vazgeçilmez unsurlardır.”

Ödül ve plaket törenleri

Konuşmaların ardından “Altın çekiç Jeoloji Bilim Ödülleri” ve “Staj Yarışması” ödül törenleri gerçekleştirildi.

Ödül töreninin ardından 2012 yılından bu yana Türkiye Jeoloji Bülteni Dergisi Editörlüğünü yürüten Prof. Dr. Orhan Tatar ve Yardımcı Editör Doç Dr. Levent Mesci’ye teşekkür plaketi verildi. Plaket töreninin ardından Altın sponsor Z-Etüd, Gümüş sponsor Fugro Sial, baskı sponsoru Ertan Er ve Kurultaya stant açarak katılan firmalara plaketleri verildi.

Kurultayın öğleden sonraki bölümü ise Dr. Fuat Şaroğlu adına düzenlenen Şükran Oturumu’na sahne oldu. Dinleyicileri ayakta kaldığı oturum ikinci günde devam etti ve aynı ilgi ile izlendi.

Bilimler buluştu

72. Türkiye jeoloji kurultayında Tıbbi Jeoloji’den, jeodinamiğe, hidrojeolojiden arkeolojiye, antroposenden, kent jeolojisine kadar geniş bir aralıktaki sunumlar büyük bir ilgiyle dinlendi. Kurultaya katılım Tıbbi Bilimler, Arkeoloji Bilimi, Coğrafya, Harita ve Jeodezi Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Deniz Bilimleri gibi farklı disiplinlerden geniş bir yelpaze içinde gerçekleşti. Ustalar Oturumu ve Genç Yerbilimciler oturumu 72. Kurultayın ilgi ile izlenen oturumları oldu.

Kent Jeolojisi tüm yönleriyle ele alındı

Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda “Kent Jeolojisi” konusu üç oturumda ele alındı. Kent Jeolojisi bu üç oturumun yanı sıra yapılına panelle de irdelendi. TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Orhan Sarıaltun, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası-İzmir Şube yönetim kurulu Başkanı Alim Murathan, Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil Kumsar, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Doç. Dr. Şule Tüdeş, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Nilgün Okay’ın panelistliğinde “Yerleşime Uygunluk ve Kentsel Dönüşüm, Doğal Kaynak Yönetim ve Kentleşme” konuları, moderatör Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bahattin Murat Demir eşliğinde ele alındı.

Gençlerin katılımı dikkat çekti

Bu yıl kurultayda genç konuşmacılar kadar genç katılımcılar da dikkat çekti. Kurultayın dördüncü günü ilk oturumlardan itibaren gençler salonları doldurdu. Güne damga vuran doktora-mastır öğrencilerinin sunumları oldu. Mesleğe henüz yeni başlamış genç konuşmacıların sunumları ilgiyle izlendi. Özellikle sabah seansında yapılan  ‘Geleceğin Yerbilimcileri Oturumu’nda genç akademisyenlerin sunumları ilgi çekti. E salonundaki Jeomorfoloji oturumu da yoğun ilgi çeken oturumların başında geldi.

Geleneksel jeoloji gecesi yemeği çoskuluydu

Her yıl dostlukların pekiştirildiği, bir araya gelinerek hasretlerin giderildiği “Geleneksel Jeoloji Gecesi Yemeği “büyük ilgi gördü. 200 aşkın meslektaşımız katıldığı gecede Oda Yönetim Kurulu tarafından Kurultay Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği geceyi katılımcılar dansları ve halayları ile şenlendirdi.

KURULTAY AYRINTILARI İÇİN KURLTAY GAZETESİNİ OKUYABİLİRSİNİZ.LÜTFEN TIKLAYINIZ


Okunma Sayısı: 274