TMMOB Odalar 17 Ağustos 2019, Cumartesi
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 05.02.2019
Güncellenme Zamanı: 07.02.2019 11:44:58

Özel sektör ve kamuda çalışan meslektaşlarımızla bir araya gelerek mesleki sorunları değerlendirme toplantılarına bu hafta  Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü  Yerbilimsel Etüt Daire Başkanlığında çalışan meslektaşlarımızla devam ettik.

Toplantıya Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ile Denetleme Kurulu Başkanımız  Halil ibrahim Yiğit katıldı. Toplatıda, 27. Çalışma Dönemi Oda çalışmaları hakında bilgi aktaran Alan, SMM olarak faaliyet gösteren meslektaşlarımızın plana esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme  etüt raporu hazırlanması süreçlerinde yaşadıkları ve Odaya aktardıkları sorunlar hakkında bilgiler aktardı. Alan meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların çözümü konusunda destek istedi. Toplantıya Yerbilimsel Etüt Daire Başkanlığında çalışan meslektaşlarımızın  tamamı katılarak, gerek iş yerinde,  gerek mesleki inceleme ve denetlemeler esnasında, gerekse de  toplantıda ifade edilen konular hakkındaki düşüncelerini ifade ettiler.

Bu kapsamda;

  • SMM’ler tarafından düzenlenen raporların Bakanlık tarafından hızla incelenerek varsa eksikliklerin giderilmesi ve onay süreçlerinin kısaltılması gerektiği,
  • Plana esas çalışmalarda arazinin jeolojik özelliklerinin de dikkate alınarak, çalışma metodolojisinin tanımlı hale getirilmesi ve kişilerin mühendislik anlayışına bağımlılığın kaldırılması gereketiği,
  • Yerbis Sisteminin idari iş ve işlemler yerine uluslararası norm ve standartlarda dikkate alınarak teknik veri entagrasyonu sağlayacak şekilde yenilenmesi,
  • 2008 yılında yılında yayınlanan formatın, günün ihtiyaçları ve asgari düzeyde Cografi Bilgi İşlemleri Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları devam eden İNSPİRE direktiflerinde belirtilen kıstaslarıda sağlayacak şekilde revize edilmesi gerektiği,
  • Yapılan inceleme ve denetlemeler esnasında SMM olarak faaliyet gösteren meslektaşlarımıza yönelik eğitimler verilerek, bu konudaki yeterliliklerinin geliştirilmesi gerektiği,

Konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Oda üyeliği, Oda kurul ve komisyonlarında görev alınması ile kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının iyileştitilmesi konusunda yapılan çalışmalar hakkında  görüş ve değerlendirmeler yapıldı.

Yapılan toplantı sonucunda; her ayın ilk pazetesi günü  oda yönetim kurulu ile ortak toplantı yapılması konusunda hem fikirlilik sağlanarak, yaşanan sorunlar konusunda  eksiklikliklerin giderilmesi amacıyla da bazı alt çalışma guruplarının oluşturulması kararlaştırıldı. Toplantı iyi niyet temennileri ile son buldu.


Okunma Sayısı: 257