TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
MESLEĞİMİZE, ÜLKEMİZ İNSANINA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Değerli Meslektaşlar

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde, mesleğimizin açık yargı kararları ile kazanılmış hakları yok sayılarak, mesleki şoven anlayışla hazırlanması ve Oda olarak bu süreçte verdiğimiz görüşlerin dikkate alınmaması üzerine; Odamız tarafından başlatılan “MESLEĞİMİZE, ÜLKEMİZ İNSANINA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”  temalı dilekçe kampanyamız devam etmektedir.

Amerikan İnşaat Mühendisleri Odasının (American Society of Civil Engineers) Minimum Design Loads And Assocıated Criteria For Buildings And Other Structures (7-16)”  kılavuzundan kaynak belirtilmeden, aslına da sadık kalınmayıp çeviri yapılmak suretiyle alıntı yapılarak hazırlandığı anlaşılan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile söz konusu kılavuz karşılaştırıldığında;

  • American Society of Civil Engineers (Amerika İnşaat Mühendisleri Odası)’nın Minimum Design Loads And Assocıated Criteria For Buildings And Other Structures (7-16)” kılavuzundan, kaynakçalar dışında, metin içinde 12 kez “jeoteknik mühendisi, 4 kez jeolog, 1 kez sismolog” ibaresine vurgu yapılmıştır.
  • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde ise, uzmanlık alanı deprem, paleosismoloji, aktif tektonik, yapısal jeoloji, zemin ve kaya mekaniği, hidrojeoloji gibi temel jeoloji, mühendislik jeoloji ve jeoteknik olan “jeoloji mühendislerine” tek bir atıf bulunmamaktadır.

Bu durum bile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin bilim ve mühendislik etik ilkelerinden ne derece uzak hazırlandığını göstermesi bakımından yeterlidir.

Tüm bu olumsuzluklara karşı, meslektaşlarımızı ve tüm yurttaşlarımızı Odamız tarafından başlatılan “MESLEĞİMİZE, ÜLKEMİZ İNSANINA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”  temalı kampanyamızı desteklemeye ve ekte yer almakta olan dilekçeyi 10.02.2019 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı,  İçişleri Bakanlığı,  AFAD Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara göndermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Kurum ve kişilere gönderilecek dilekçe örneği için lütfen tıklayınız.

Okunma Sayısı: 629
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası