TMMOB Odalar 19 Ocak 2019, Cumartesi

Görüşmede Şubemiz tarafından hazırlanan ve Sarıyer İlçe sınırları içinde zemin etütlerinde göz önünde bulundurulması gereken hususları içeren rapor Belediye Başkanı Sn. Şükrü Genç ‘e sunuldu.

Yayınlayan Birim: İSTANBUL ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 31.10.2018
Güncellenme Zamanı: 02.11.2018 10:04:00

26 Ekim 2018 tarihinde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yüksel Örgün Tutay, İkinci Başkan Jeo. Yük. Müh. Can Akın ve Yayın Kurulu Üyemiz Ercan Boyraz, Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette 01.01.2019’da yürürlüğe girecek olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin eki mahiyetindeki 31.08.2018 Tarihli Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler ile ilgili genelge ve Sarıyer ilçe sınırları içerisinde kalan bölgelerdeki kaya ve zeminlerin jeolojik-jeoteknik özelliklerinin neden olabileceği mühendislik problemleri, doğa kaynaklı afetlerin olası riskleri, alınabilecek önlemler, kentsel dönüşüm çalışmaları ve Sarıyer özelindeki doğal ekosistemin korunması konularındaki Oda görüşlerimiz Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İmar’dan sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay ve Belediye Başkan yardımcısı Hüseyin Çoşkun ile paylaşıldı.

Görüşmede söz olan Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yüksel Örgün Tutay, Sarıyer Belediyesi`nin meslek odalarına yönelik pozitif tutumu dolayısıyla Belediye Başkanı Genç ve ekibine, Şube Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederek sözlerine başladı. Konuşmasını jeoloji Mühendisliği çalışma alanlarından, bu alanlarda üretilen bilgi ve verilerin ülkelerin gelişmişlik düzeyi üzerindeki etkisinden, Zemin Etüd raporlarının mühendislik çalışmalarındaki öneminden, bu raporların hazırlanması sürecinde arazide yerinde ve laboratuvarlarda Belediyeler tarafından yapılacak denetlemelerin çalışmaların kalitesi üzerindeki öneminden, onaylanma süreçlerinden ve tüm bu süreçlerde  Oda-belediye işbirliğinin  gerekliliğinden ve zaruretinden örnekler vererek sürdürdü.  Tutay, günümüzde yaşanan olumsuz örneklerden bahsederek zemin etüt çalışmaları başta olmak üzere tüm süreçlerde görev alan belediye personelinin mesleklerinde bilgili ve yetkin olmasının hayati derecede önemli olduğundan bahsetti. Ayrıca belediyede görev yapmakta olan meslektaşlarımızın meslek içi eğitimlerinin önemi ve bu bağlamda Şubemiz tarafından verilen eğitimlere belediye personelinin katılmasının özellikle zemin etüt raporlarının kalitesinin iyileştirilmesine olabilecek katkısının önemini vurguladı.

Görüşmeye katılan Şube İkinci Başkanımız Can Akın ise Sarıyer İlçe sınırları içerisindeki yapı güvenliği açısından risk oluşabilecek jeolojik formasyon ve birimlere hakkında bilgi vererek, başta zemin etüt çalışmaları olmak üzere jeolojik-jeoteknik verilerin yeterince kullanılmaması sonucu Sarıyer ilçe sınırları içinde yaşanmış problemlerden örnekler verdi. Bu örnekler üzerine Belediye başkanı Genç zemin etütlerinin önemini kendi meslek hayatından örnekler vererek destekledi ve 17 Ağustos `99 Gölcük depreminde ayakta kalan binalardan birinin de kendisinin zemin etütlerini ısrarla yaptırdığı bir bina olduğunu ifade etti.  Görüşmede Şubemiz tarafından hazırlanan ve Sarıyer İlçe sınırları içinde zemin etütlerinde göz önünde bulundurulması gereken hususları içeren rapor Belediye Başkanı  Şükrü GENÇ ‘e sunuldu.

Görüşmede Yayın Üyemiz Ercan Boyraz ise Belediye ile ortak faaliyetlerin arttırılması, bununla ilgili başta afet yönetimi olmak üzere jeoloji mühendisliğinin çalışma alanlarıyla ilgili diğer ortak konularda Sarıyer Belediyesi ile daha aktif ve yakın bir çalışma içerisinde bulunmak istediklerini dile getirdi.

Görüşme de Sarıyer Belediye Başkanı, Üniversitelerin belediyeler ile yeterince işbirliği yapmadığından yakınarak, imar, planlama ve eğitim konuları başta olmak üzere toplum hayatını ilgilendiren konularda üniversitelerin görüş bildirmesi gerektiğini ifade etti. Yanı sıra TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve diğer meslek örgütlerinden daha aktif çalışmalar beklediklerin söyledi. Sarıyer belediyesi olarak meslek örgütleri ve akademisyenlerle yaptıkları ortak çalışmalardan örnekler verdi ve bu işbirliklerinin artması için temennide bulundu.

Son derece olumlu geçen görüşme sonunda Belediye Başkanı Şükrü Genç şubemiz tarafından gerçekleştirilen bu ziyaretten son derece memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Şubemiz heyeti de Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çoşkun’a TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilen bilimsel ve sosyal faaliyetler verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketlerini taktim ettiler. Sıcak bir atmosferde geçen toplantı karşılıklı iyi niyet temennileri ile son buldu.

TMMOB JMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu