TMMOB Odalar 20 Şubat 2019, Çarşamba

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ın Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği II. Ulusal Heyelan Sempozyumu 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 10.10.2018
Güncellenme Zamanı: 10.10.2018 17:32:23

Heyelan konusunda çalışan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, STK ve özel teşebbüs temsilcilerini aynı platformda buluşturarak; 

 • Eşgüdüm ve işbirliğini arttırmak,
 • Mevzuat ve çalışmalardaki boşlukları belirleyerek, görev ve sorumlulukları netleştirmek,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında elde edilen bilgi ve tecrübeleri paylaşmak,
 • Politikalar üreterek Afet Yönetimini doğru ve hızlı bir şekilde yönlendirmek,
 • Ulusal Heyelan Sempozyumunu her iki yılda bir düzenleyerek geleneksel hale getirmek

amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da 2. Ulusal Heyelan Sempozyumu düzenlenecektir.

Söz konusu sempozyumda yer alacak konu başlıkları;

 • Afet Yönetimi, Eğitimi ve Farkındalığı
 • Heyelan Haritalamaları: Envanter, Duyarlılık, Tehlike ve Risk
 • Heyelan Araştırmalarında Yeni Teknolojiler
 • Afet Mevzuatı
 • Mekânsal Planlama
 • Heyelan Islahı
 • İzleme ve Erken Uyarı Sistemleri
 • İklimsel Değişim ve Heyelanlar
 • Heyelanların Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Etkileri

olup, sempozyum ile ilgili detaylar https://heysemp2018.afad.gov.tr web adresinde yer almaktadır. 

Heyelan afetini farklı açılardan ele alıp, konunun uzmanları ve karar vericiler ile değerlendirmeyi temel hedef edinilen HEYSEMP-2018’e, konu ile ilgili değerli katılımlarınız ve katkılarınız beklenmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Gönderimi

27 Temmuz 2018

Bildiri özeti gönderilmesi için son tarih

10 Ağustos 2018

Ön değerlendirme sonuçlarının ilanı

31 Ağustos 2018

Düzeltilmiş bildiri özetlerinin son gönderim tarihi

7 Eylül 2018

Kesin sonuçların ilanı

Kayıt İşlemleri

7 Eylül 2018

Tüm katılımcılar için Ön Kayıt son tarihi

14 Eylül 2018

Sözlü veya poster sunum ile katılacaklar için Kesin Kayıt son tarihi

14 Eylül 2018

Dinleyici olarak katılacaklar için Kesin Kayıt son tarihi


Okunma Sayısı: 139