TMMOB Odalar 16 Şubat 2019, Cumartesi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Alpu’da yapılması planlanan kömürlü termik santralin 15 Ağustos’ta yapılacak ihalesi öncesinde Maclis’e araştırma önergesi verdi. Çakırözer araştırma önergesinde Odamız tarafından hazırlanan “Eskişehir Alpu Termik Santral Projesi Nihai Çed Raporunun Değerlendirilmesi Raporu”na ve Greepeace Akdeniz tarafından hazırlanan rapordaki verilere yer verdi.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 14.08.2018
Güncellenme Zamanı: 22.09.2018 13:23:08

Yarın ki Alpu İhalesi Öncesi Meclis Araştırma Önergesi

Alpu’da yapılması planlanan kömürlü termik santralin 15 Ağustos’ta yapılacak ihalesi öncesinde CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yapılmak istenen termik santrallerin doğaya, insan sağlığına ve ekonomiye etkilerinin araştırılması için Meclis araştırması istedi.

İhale yapılırsa Anadolu’nun buğday deposu olarak bilinen Alpu Ovası’nın verimli topraklarının yok olacağını belirten Çakırözer, “Bu ihale verimli topraklarımızın, temiz havamızın, suyumuzun ölüm fermanıdır. Türkiye’nin akciğerlerini, cennet vadilerini ve verimli topraklarını zehir santrallerine teslim etmeyin. Halkın sesine kulak verin. Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelirken, geleceğimizi yok edecek zehir santrallerinden vazgeçin” dedi.

Kazdağları, Tekirdağ ve Eskişehir Zehirlenecek

Önergesinde geçtiğimiz günlerde açıklanan ‘İlk 100 günlük hedef’ eylem planında nükleer ve termik santraller projelerine öncelikli olarak yer verildiğini hatırlatan Çakırözer, “Kamuoyunda tartışılan, bölgede yaşayan insanların istemediği, zararları çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları tarafından yapılan araştırmalarda ortaya konan Akkuyu, Sinop, Trakya Nükleer Santralleri ile Alpumuzda kurulmak istenen kömürlü termik santral ilk 100 günlük planlar arasında. Kazdağları, Tekirdağ ve Eskişehir gibi Türkiye’nin önemli sit alanları ve verimli tarım arazilerine zarar verecek santrallar peşi sıra tüm tepkilere rağmen ihaleye çıkarılmakta. Sağlık ve Çevre Birliği tarafından Türkiye’de taş kömürü ve linyit çalışan kömürlü termik santralların kirletici salımı ve sağlık etkilerine ilişkin yapılan çalışmada erken ölüm sayısının 3 bin, hastaneye kabul sayısının 4 bin 500, kayıp iş gücü sayısının 650 bin, hastanede geçirilen gün sayısının 8 milyon, yıllık sağlık maliyeti sayısının da 2,9-3,9 milyar Euro olarak açıklanmaktadır. En tehlikeli ve kirli katı fosil yakıt açısından da Türkiye’de 12 bin tonu “tehlikeli” sınıfında olan 19 buçuk milyon ton atık oluşmakta” dedi.

Çed Raporu Eksiz ve Yetersiz

Eskişehir’de yapılmak istenen kömürlü termik santrale ilişin hem Greenpeaca hem de Jeolejı Mühendisleri Odası tarafından açıklanan raporlardan örnekler veren Çakırözer, şu açıklamalarda bulundu:

“Hem Eskişehir halkı hem Danıştay kararları yok sayılarak yarın 3. kez ihaleye çıkılıyor. Jeoloji Mühendisleri Odası’nın Nihai ÇED Raporunu değerlendirildiği raporda önemli tespitler yapılmıştır. ÇED raporu ve eklerinin uygulamaları açısından eksik ve yetersiz olduğu; proje bileşenlerinin etki alanlarının tanımlanmadığı; çevre ve insan sağlığı açısından bulunması gereken çalışmaların olmadığı, termik santral yatırımı için çok yüksek faiz ile kredi sağlanarak yapılacak olmasının getireceği zararlarının hesaplanmış. Yine Greenpeace Akdeniz tarafından hazırlanan bir başka raporda EÜAŞ’ın bir yıllık alım garantisi bedeli ile açlık sınırındaki tek maaşlı 4 kişilik 1. Milyon 143 bin 275 ailenin bir aylık maaşı sağlanabilir. Mevcut net asgari ücret 1.603,12 TL`den  bin 845,22 TL’ye yükseltilebilir. 103 bin 289 asgari ücretli çalışanın 1 yıllık ücreti karşılanabilir. Eskişehir’in havasını, suyunu, toprağını kirletecek olan söz konusu termik santral projesinin 35 yıl çalışacağı hesaplanırsa 3 bin 200 kişinin erken ölümüne neden olacağı çeşitli araştırmalarla da ortaya konulmaktadır.”

Zehir Santrallerine Her Yıl Yenileri Ekleniyor

Zehir santrallerinin doğaya, topluma, insan yaşamına etkileri görmezden gelinerek. Bu santrallere her yıl yenilerinin eklendiğine dikkat çeken Çakırözer, “Türkiye’nin akciğerlerinden birisi olan Kaz Dağları’nın yanı başına kurulmak istenen Çırpılar Termik Santralı’nın 90 adet futbol sahası büyüklüğünde bir alanı tahrip edeceği, santralde 465 bin ton kül depolanarak, 2,6 milyon ton kömür tüketileceği bilinmekte. Çevresinde iki adet gölet bulunan Çerkezköy Termik Santralı’nın ise 800 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda yapılacağı, asit yağmurları ile Trakya’nın verimli tarım topraklarını kirleteceği, Istranca Ormanları’nın zarar göreceği, su havzalarını tahrip edeceği açıklanmıştır. Buna rağmen zehir santralleri konusunda ısrar edilmesi sadece o bölgede yaşayan yurttaşları değil, geleceğimizi de yok saymaktır” diye konuştu.

Ekosisteme, Doğaya ve İnsana Etkileri Araştırılsın

Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanması için termik santrallara ihtiyaç olup olmadığının araştırılmasını isteyen Çakırözer, “Gelecek nesillere daha temiz bir miras bırakılabilmesi adına dünyada diğer örneklerin incelenebilmesi ve kıyaslanabilmesi, termik santralların çevresel ve sosyal, kamusal faydasının ortaya çıkarılması, ekosisteme, doğaya, insana ve insan sağlığına etkilerinin tespit edilmesi amacıyla başta Eskişehir Alpu Termik Santrali olmak üzere Türkiye’de bulunan tüm termik santralların ülke ekonomisine, tarım ve hayvancılığa verdiği/vereceği zararların önlenmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla araştırma önergemizi Meclis Başkanlığına sunduk” dedi.

Araştırma önergesi için lütfen tıklayınız

Eskişehir Alpu Termik Santral Projesi Nihai Çed Raporunun Değerlendirilmesi Raporu’nu okumak için lütfen tıklayınız

 

 

 

 

Dosyalar

(23 KB) (14.08.2018 18:10:20)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 64