TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

Ülkemiz jeolojik topografik ve meteorolojik özellikleri nedeni ile doğa olaylarının sıkça yaşandığı bir coğrafyada yer almaktadır. Planlamayı aklı bilimi ve mühendisliği yok sayan ranta dönük politikalar ne yazık ki doğa olaylarını ülkemizde afete dönüştürmekte ve her yıl onlarca yurttaşımızın yaşamına ve milyonlarca dolar mal kayıplarına yol açmaktadır

Son bir hafta içinde Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Şanlıurfa'da meydana gelen su taşkınları sonucu, basından öğrenildiği kadarıyla 34 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir.

Bölgenin zemin özellikleri dikkate alınmadan yerel yönetimler tarafından verilen yoğun yapılaşma kararları, belediyelerin sınırları dışındaki kontrolsüz yerleşimler hiçbir mühendislik ölçütü ve imar kuralları dikkate alınmadan dere yataklarının daraltılması, yerleşim alanlarının yeterli koruma tedbirleri alınmadan akarsu yataklarına yakın taşkın sahası içinde kurulması acı sonuçları beraberinde getirmiştir. Bu konularda ki ihmaller sonucu can ve mal kayıpları olmaktadır.

SONUÇ OLARAK; BÖLGEMİZDE YAŞANANLAR;

· Yerleşim yerleri, yol güzergah seçimleri ve arazi kullanım planlamasında; yapılan bilimsel çalışmaların göz önüne alınmamasının,

· Dere yataklarının imara açılarak yoğun yapılaşmanın başlatılmasının

· Yağışlı dönemlerde yüzey sularının drenajını sağlayan kuru dere yatakları içine konutların yapılmasının,

· Yol güzergahlarının dere yatağı içinde yer almasının,

SONUÇLARIDIR…

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

· Yerleşim alanlarının seçimi ve yapılaşmada rantın ve günü kurtarma anlayışının değil akıl, bilim ve planlama anlayışının temel alınması

· Yapılan bilimsel çalışmalara gerekli önemin verilmesi,

· Yerleşim yerlerinin seçimi, yol güzergahlarının saptanması ve arazi kullanım potansiyellerinin belirlenmesine yönelik mühendislik jeolojisi çalışmalarının yapılması,

· Dere yatağı kavramının sadece derenin aktığı yer olmadığının, taşkın alanını da kapsadığının kesinlikle bilinmesi,

· Kent merkezlerinin dışında belde ve köylerde, dere yatakları ve kırsallarda inşa edilecek, tüm yapılaşmalar için de yer seçimi esnasında mutlaka jeolojik zemin etütleri yaptırılması şartı getirilmelidir.

· Erozyon nedeni ile dereler kum, çakıl ve kayalarla dolduğundan dere yataklarındaki suyun normal akışının sağlanması için sık sık ilgili kurumlarca temizlenmesi

· Belediyelerde, belde nüfusu gözönüne alınarak, mühendislik jeolojisi konusunda hizmet içi eğitim almış olan jeoloji mühendislerinin istihdam edilmesi,

· İmar aflarına son verilmesi,

DOĞA UYARMAYA DEVAM EDİYOR, DÜN ŞANLIURFA, CEYLANPINAR, BATMAN, DİYARBAKIR, ÇINAR, BİSMİL ; YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR…

SAYGILARIMIZLA

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU

Okunma Sayısı: 3181
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası