TMMOB Odalar 22 Mart 2019, Cuma
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 06.07.2018
Güncellenme Zamanı: 30.07.2018 12:30:52

Odamızın; 26.05.2017 gün ve 30077 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik” değişikliğinin bazı maddelerine karşı açtığı yürütmeyi durdurma ve iptal davası sonucunda; ÇED Yönetmeliğin Ek-1 listesinin 27. Maddesinin (a) bendinde yer alan “ 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (Kazı ve döküm alanı dâhil) planlanan açık işletmeler veya bu işletmelere ait “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelere ilave olarak planlanan alan artışları” bölümünü hukuka aykırı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak; yaşam alanlarımızın kirletilerek tüketilmesine, doğanın talanına karşı her türlü hukuki mücadelemiz kamu yararı temelinde devam edecektir.


Okunma Sayısı: 169