TMMOB Odalar 22 Mart 2019, Cuma
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 06.07.2018
Güncellenme Zamanı: 30.07.2018 12:31:49

MTA Genel Müdürlüğü tarafından kurumun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla hizmet alım şartnamesi ile gerçekleştirdiği personel alımı, TMMOB’nin açtığı dava sonucunda, yapılan hizmet alım işlemini, Anayasanın 128 maddesinin 1. fıkrasında tanımlanan “Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği belirtildiği” ilkelere aykırı bularak iptal etti.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri olarak;  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumları göreve davet ediyoruz.

MTA Genel Müdürlüğü gibi ülkemizin jeolojik araştırmaları ile maden ve enerji kaynak aramacılığın da önder ve tek olan, Türkiye Cumhuriyetin kuruluşu ile yaşıt bir kurumun, bugün gerek yurt içinde, gerekse yurtdışında yürüttüğü çok sayıda projesinin akamete uğramaması için uzun yıllardır talep ettiği personel ihtiyacının önündeki engeller kaldırılarak, acilen Anayasa’nın 128. Maddesinde tanımlanan esaslar çerçevesinde personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.

Yargı kararı için lütfen tıklayınız

 

Dosyalar

(3237 KB) (06.07.2018 10:25:13)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 768