TMMOB Odalar 18 Şubat 2019, Pazartesi
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 14.05.2018
Güncellenme Zamanı: 21.05.2018 11:12:34

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri A.O.’nda son zamanlarda adeta bir personel kıyımı yaşanmaktadır.

Madencilik faaliyetlerinde ruhsatlandırma ve denetim hizmetlerini yürütme ile görevli olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ile, ham petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini yürüten bir kamu kuruluşu olan Türkiye Petrolleri A.O.’nda (TPAO) bütün yönetim kademelerinde son dönemlerdeki görevden alma operasyonları, bu defa yüzlerce mühendis ve idari personelin kurum dışına gönderilecek olması ile bir personel kıyımına dönüştürülmüş bulunmaktadır. 

MİGEM ve TPAO’nda çalışan mühendisler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bağlı ve ilgili kuruluşlarına hiçbir gerekçe gösterilmeden uzun süreli geçici görevlendirme adı altında sürgüne gönderilerek kurumların içi boşaltılmaktadır.

Madencilik ve petrol gibi farklı alanlarda çalışan yüzlerce mühendisin istekleri ve uzmanlık konuları dışında farklı alanlarda geçici göreve gönderilmesi ile bir yandan kurumsal hafıza yok edilirken, öte yandan edinilmiş mesleki ve kurumsal birikim de heba edilmekte, nitelikli personel atıl hale getirilmektedir.

Gerek Bakanlığın gerekse söz konusu kurumların faaliyet alanları ile ilgisi olmayan kişilerin en üst düzey yönetici olarak atanmalarından sonra hızlanan; hiçbir kurala ve devlet geleneğine uymayan bu keyfi personel rotasyonunun neye hizmet ettiğini anlamak mümkün değildir.

Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olmak üzere, MİGEM ve TPAO Genel Müdürlerine soruyoruz: kurumların asli görevlerinin yerine getirilmesinde zafiyet yaratacak olan ve yüzerce teknik ve idari personeli mağdur edip kurumsal hafızayı yok eden, bir bakanlık bünyesinde şimdiye kadar görülmemiş ölçüdeki bu personel kıyımı ile ne amaçlanmaktadır?

Madencilik sektöründe düzenleyici ve denetleyici bir kurum olan ve Soma, Ermenek, Elbistan gibi maden iş kazaları/cinayetlerinde sorumluluk payı olduğunu düşündüğümüz MİGEM’in, yetişmiş personelin kurumdan gönderilerek içinin boşaltılmasının, bunun yerine sözleşmeli personel ve diğer kurumlardan geçici personel nakli ile denetleme görevinin yürütülmeye çalışılmasının daha fazla denetim zafiyeti yaratacağını, bu eksikliğin de önümüzdeki günlerde maden iş yerlerinde ciddi iş kazalarına davetiye çıkaracağını biliyor musunuz?  İş cinayetleri konusunda ülke olarak sicilimizin kabarık olduğu, Nisan 2018 ayında 177 kişinin iş kazalarında yaşamını yitirdiği ülkemizde, bu olumsuz tabloyu daha da büyütecek ve maden işyerlerinde deneyimsiz ve geçici personelle yapılacak iş ve işlemlerle bu olumsuz tablonun daha da artacağı dikkate alındığında yapılan bu işlemlerle neyi amaçlıyorsunuz?  

Bu uygulama, son çıkarılan ve bakanlıkların görev ve yetkilerinin, personelinin, teşkilat yapılarının KHK lar ile değiştirilmesine ilişkin yetki kanunu kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında kamuoyundan gizlenerek bugünden başlatılan fiili bir değişikliğin ilk aşaması mıdır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın farklı birimlerinde görev alan personelin,  kendi istekleri dışında hiçbir gerekçe gösterilmeksizin uzmanlık alanları dışında, faaliyet gösteren kurumlara gönderilmeleri ile ne tür bir kamusal yarar beklenmektedir?

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, sorularımıza cevap bekliyor; MİGEM ve TPAO’nda sürdürülen personel kıyımını kınıyor; yarın yerlerinde kalıp kalmayacağı belli olmayanları kurumların görev ve denetim kapasitelerini yok edecek uygulamalardan vaz geçmeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu


Okunma Sayısı: 602