TMMOB Odalar 18 Şubat 2019, Pazartesi
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 08.05.2018
Güncellenme Zamanı: 21.05.2018 11:10:42

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yerbilim Mühendisleri Odası’nın, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası ve Petrol Mühendisleri Odası’yla birlikte düzenlediği II. Yerbilimleri Kongresi 3-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kıbrıs’ta KTMMOB toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Kongre; KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel Kurt, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş, KTMMOB Başkanı Seran Aysal’ın sunuş konuşmalarıyla başladı.

Kongre’ya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılarak konuşma yaptılar. Sayın Akıncı konuşmasında, Kıbrıs adası ve münhasır ekonomik bölgesindeki hidrokarbon aramalarına ilişkin süreci anlatarak bu kongrenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yerbilimleri Odası ile TMMOB ve bağlı odaları arasında yapılmasının kardeşliğin ve dayanışmanın güzel bir örneğini teşkil ettiğini ve bu tür toplantıların sıklaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından “Doğu Akdeniz Hidrokarbon Jeopolitiği ve Kıbrıs” konulu açılış paneline geçildi. Prof. Dr. Salih Saner’in modaratörlüğünde başlayan açılış panelinde TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Necdet Pamir, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası’ndan Prof. Dr. Mustafa Ergün, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Özer Balkaş, TMMOB Maden Mühendisleri Odası’ndan Mesut Erkan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren birer konuşma yaptılar.

KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili açılış konuşmasında, oda hakkında bilgi verdi, amaçlarını ve misyonlarını aktardı. Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz çalışmalarının sonuç alıcı ve gerçekçi politikalar olmayacağı kanaatinde olduklarını kaydeden Vadilili, Kıbrıslı Türklerin öncelikle doğal gaz aramalarının ortağı olması için karşılıklı adımların atılması gerektiğini belirtti. Vadilili, adanın etrafındaki doğal gaz kaynaklarının gerginlik çıkarmak için değil, aksine huzur ve barış için kullanılmasının tüm tarafların çıkarına olduğunu kaydetti.

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel Kurt da, petrol ve doğal gaz gibi temel enerji kaynaklarının dünya devletlerinin temel stratejik odak noktası olduğunu kaydetti. Kurt, dünya enerji tüketiminin büyük bir bölümünü doğal gaz ve petrolün oluşturduğunu söyledi. Son yıllarda keşfedilen hidrokarbon rezervleriyle Doğu Akdeniz’in jeopolitik öneminin daha da arttığını dile getiren Kurt, bu konuda uluslararası hukukun önemli olduğunu kaydetti.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel de, Akdeniz’den bahsederken tek Kıbrıs’tan bahsedilmesini daha anlamlı bulduklarını söyledi ve bunun barış, kardeşlik ve eşitlik duygularına eşlik ettiğini belirtti. Bölgeye yönelik giderek artan emperyalizmin Ortadoğu’yu kaosa sürüklediğini dile getiren Yüksel, Ortadoğu’daki her gelişmenin Türkiye ve Kıbrıs’ı yakından ilgilendirdiğini, olumsuzlukların ise giderek arttığını kaydetti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan ise konuşmasında “Milyonlarca yıllık jeolojik süreçler sonucu oluşan, oluşumu sırasında hiçbir özel çaba ve emek gerektirmediği içinde kamusal kaynak olarak kabul edilen yeraltı kaynak ve varlıklarının, o bölgede yaşayan insanların ortak değeri  ve varlığı olduğu gerçeğinden hareketle, Kıbrıs adası ve münhasır ekonomik bölgesinde bulunan tüm doğal kaynak ve varlıkların Kıbrıs adası üzerinde yaşayan tüm ada halkının ortak varlığı olduğunu, bu nedenle Kıbrıs Rum kesiminin bu amaçtan uzaklaşarak uyguladığı politikalara karşı Kıbrıs Tük Halkının yanında olduğumuzu belirtti.

Ayrıca tarihsel süreçler göstermektedir ki;, kendi kaynak ve varlıklarını koruyan, iyi işleyen ve halkın yararına sunan toplumlar bugün Kuzey Avrupa ülkelerin de olduğu gibi dünyanın en modern ve gelişmiş ülkeleri haline gelirken, bunu koruyamayan, işletemeyen ve kaynaklardan elde ettiği varlığı toplumun hizmetine sunamayan ülkeler yok olmaya mahkum olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kendi kaynak ve varlıklarını koruyarak, çevreye duyarlı bir şekilde işletmesi, elde ettiği kaynakları toplum yararına sumasının hepimizin ortak beklentisi olduğunu” dedi.

Cuma ve Cumartesi günleri ise 7 farklı oturumun gerçekleştirildiği kongre de sunumlar KTMMOB Kongre Salonu’nda yapıldı. Sunumlarda arkeojeofizik yöntemler, zemin incelemelerinde jeofiziksel yöntemler, mühendislik eğitiminde yeni çağın getirdikleri, enerji jeopolitiği penceresinden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, yerel yönetimlerde jeoloji mühendisliği hizmetlerinin yeri ve önemi, kültürel jeoloji ve jeolojik miras, Atık deponi alanlarında Ankara kilinin şilte olarak kullanılması, taşocaklarının değerlendirilmesi ve denetim sistemi gibi konular ele alındı.

Yine bu toplantı vesilesi ile TMMOB adına katılan Oda Başkanları KTMMOB Başkanı Seran Aysel’i yerinde ziyaret etti. Toplantıda odalar tarafından yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı bilgilendirme gerçekleştirildi.

Ayrıca odamız adına kongre çalışmalarına katılan gurubumuz, 5 Mayıs günü Karpaz bölgesine Kuzey Kıbrıs’ın olası jeolojik miras ögeleri olabilecek alanlarına teknik gezi düzenledi.

 

 


Okunma Sayısı: 134