TMMOB Odalar 24 Mart 2019, Pazar

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YENİ “TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI ve TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ” BİRÇOK TARTIŞMAYI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 26.03.2018
Güncellenme Zamanı: 08.05.2018 15:15:52

01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni “Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Karar ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” 18.03.2018 tarih ve 30364 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelikte özellikle mesleğimizi yakından ilgilendiren “Deprem Etkisi Altında Temel Zemini ve Temellerin Tasarımı İçin Özel Kurallar” başlığı ile verilen 16. Bölüm birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. 

Gerek haritanın gerekse yönetmeliğin hazırlık aşamalarında görüş almak amacıyla oluşturulan ve davet edildiği her toplantıya katılan Odamız, başta Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olmak üzere ilgili kurumlara ve çalışmaların yürütücülerine mesleki görüş ve önerilerini iletmiş; bu bağlamda Jeoloji Mühendisliği hak ve yetkilerini yok sayacak bir durumun oluşmaması ve bir “oldu bitti” ile karşı karşıya kalmamak için de tarafları uyarmıştır.  Ancak Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikte, mesleğimizin mahkeme kararları ile tescil edilmiş mesleki hak, yetki ve sorumluluklarını yok sayan, zemin ve temel etüt araştırma ve jeoteknik modelleme hizmetini sadece tek bir meslek disiplini yetkisinde tanımlayan “meslek kayırıcı” bir yaklaşımın ürünü hükümlere yer verildiği üzülerek görülmüştür.

Yönetmelikte mesleki haklarımıza, geçerli (meri) mevzuata ve var olan yargı kararlarına açık aykırılık oluşturan hükümlere karşı Odamız bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmanın amacı uluslararası norm ve standartlar göz önüne alınarak kamu yararı çerçevesinde Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ni teknik, idari ve hukuksal boyutlarıyla incelemek, mühendislik bilim ve ilkelerine aykırı ve meslek kayırıcı yaklaşımlarla düzenlenen bölümleri ortaya çıkarmak ve mesleki haklarımızın korunması için Odamız tarafından yapılacak olan yasal girişimlere destek olmaktır. Yayınlanan yeni yönetmelikteki işleyişle üretilecek raporlar ile ülkemizde binaların ve toplumun deprem güvenliğini sağlamak mümkün görünmemektedir.

Odamızda başlatılan bu çalışmanın siz değerli üyelerimizin katkısı olmadan başarılı olması mümkün değildir. Bu açıdan, başta zemin ve temel etütleri olmak üzere bahse konu yönetmelik kapsamında hizmet üreten üyelerimizin, akademisyenlerimizin ve konuya ilgi duyan tüm meslektaşlarımızın bu çalışmaya katılmasını, gerek haritaya, gerekse yönetmeliğe ilişkin teknik analizlerini bizimle paylaşmalarını önemle rica ederiz. Paylaşılan her görüş ve öneri Odamızın hazırlayacağı hukuksal metinlere, teknik değerlendirmelere ve bu konudaki diğer girişimlerine ışık tutacaktır. Görüşlerinizi 12.04.2018 tarihine kadar “egitim@jmo.org.tr" adresine iletebilirsiniz.

Saygılarımızla

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 


Okunma Sayısı: 608