TMMOB Odalar 20 Ocak 2019, Pazar

TPAO ve BOTAŞ`TA kapsam dışı çalışan meslektaşlarımızın iş güvencesini yok eden İş Kanunu`nun 37. Maddesi`nin iptali iççin Odamızın girişimleri ile CHP tarafından Anayasa mahkemesi`ne başvuruldu.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 25.12.2017
Güncellenme Zamanı: 28.02.2018 10:48:37

12.10.2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu`nun değiştirilen 37 nci maddesi ile; TPAO ve BOTAŞ`ta toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında çalışan personel ile idare arasındaki her türlü hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve işlerin iş mahkemelerinde görüleceği hükme bağlanmıştı.

Kamu iktisadi Teşebbüslerinde çalışan kapsam dışı olarak nitelenen personelin, kamunun asli ve sürekli görevlerini yürüten kamu personeli olduğu, kapsam dışı personel ile görev yaptıkları KİT’ler arasındaki ilişkilerin ve işlemlerin idari işlemler olduğu, bu sebeple kamu görevlisi olan kapsam dışı personelin özlük haklarına ilişkin ihtilafların iş mahkemelerinde değil idari yargıda çözülmesi gerektiği çok açık olmasına rağmen yapılan bu kanun değişikliği; Anayasaya, Anayasa Mahkemesinin ve diğer mahkemelerin yargı kararlarına açık aykırılık oluşturmaktadır.

Odamız, binlerce meslektaşımızı ilgilendiren bu yasanın geçmemesi için, gerekTBMM Adalet Komisyonu`nde gerekse Genel Kurulda görüşülmesi sırasında konuya müdahil olmuş, ancak yasa maddesi iktidara mensup milletvekilleri tarafından kabul edilmişti.

Bu aşamadan sonra kapsamlı bir dosya hazırlanıp konu Odamız tarafından Cumhuriyet Halk Partisi`ne iletilerek Anayasa Mahkemesine gidilmesi için talepte bulunulmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, içinde 37 nci maddenin iptalini de içeren başvuru 22 Aralık 2017 tarihinde AYM`ye yapmıştır.

Meslektaşlarımızla birlikte binlerce çalışanı ilgilendiren bu haklı, meşru ve hukuki talebimizin kabul edilerek söz konusu maddenin iptal edilmesini bekliyoruz.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu


Okunma Sayısı: 152