TMMOB Odalar 14 Ekim 2019, Pazartesi

Güncel Tektonik ve Depremsellik

Doğal Afetler

Yapısal Jeoloji

Uzaktan Algılama ve GIS

Çevre Jeolojisi

Hidrojeoloji

Mineraloji ve Petrografi

Stratigrafi - Paleontoloji

Jeotermal

Maden Yatakları Jeokimya

Mühendislik Jeolojisi

Endüstriel Hammaddeler

Sedimantoloji

Jeoarkeoloji

Deniz Jeolojisi