TMMOB Odalar 12 Temmuz 2020, Pazar

SEMPOZYUM KONULARI

* İzmir`in yüzeysel su kaynakları, İzmir`in yeraltı suyukaynakları

*Yeraltı barajları

* İzmir`in sulak alanları

*Yeraltı suları kirliliği

* Yeraltı suyu hukuku ve tahsisler

* Sanayide ve tarımda yeraltı suyu kullanımı

* Kentin içme suyu sorunları ve çözüm önerileri

*İçme suyu sondajları

* Jeotermal suların yeraltı sularına etkisi

* Arsenik, ağır metaller ve içme suyu