TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Danaçayır (Sındırgı-Balıkesir) Bölgesindeki Hidrotermal Alterasyonla İlişkili Kaolin Oluşumlarının Mineralojik-Jeokimyasal Özellikleri ve Duraylı İzotop (δ18o, δd) Değerlendirmesi/ Mineralogical-Geochemical Properties and Stable Isotope (&#

Bildiri Türü Poster Bildiri

Yazarlar
Fazlı Çoban fcoban@balikesir.edu.tr Gokhan Büyükkahraman gokhanbkahraman@gmail.com Cüneyt Bircan cuneytbircan@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası