TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Küçük Kafkaslardaki Ofiyolitlerin Jeodinamik Evrimi (Ermenistan, Karabağ): Radiolarya Biokronolojisinden Çıkarımlar /Geodynamic Evolution of Ophiolites in the Lesser Caucasus (Armenia, Karabagh): Insights from Radiolarian Biochronology

Bildiri Türü Poster Bildiri

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası