TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Afyon Zonu ve Menderes Masifi Üst Kretase İstiflerinin Yeni Paleontolojik Verilere (Rudist ve Planktik Foraminifer) Göre Korelasyonu /Correlation of the Upper Cretaceous Sequences Between Afyon Zone and Menderes Massif Based on the New Palaeontologic

Bildiri Türü

Yazar
Sacit Ozer sacit.ozer@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası